Укупно произведени комунални отпад11.6.1 Удео чврстог комуналног отпада који се прикупља и којим се адекватно управља у контролисаним постројењима у укупном произведеном комуналном отпаду, по градовима

Освежено 02. фебруар 2024.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

278 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Комунални отпад јесте отпад из домаћинстава (кућни отпад), као и други отпад који је због своје природе или састава сличан отпаду из домаћинства. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-06-01.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

Укупно произведени комунални отпад11.6.1 Удео чврстог комуналног отпада који се прикупља и којим се адекватно управља у контролисаним постројењима у укупном произведеном комуналном отпаду, по градовима

Disponible
json
Тип
API
MIME тип
application/json
Креирано
23. август 2018.
Промењено
02. фебруар 2024.
Објављено
25. мај 2021.
0 преузимања

Укупно произведени комунални отпад11.6.1 Удео чврстог комуналног отпада који се прикупља и којим се адекватно управља у контролисаним постројењима у укупном произведеном комуналном отпаду, по градовима

Disponible
csv
Тип
API
MIME тип
text/csv
Креирано
23. август 2018.
Промењено
02. фебруар 2024.
Објављено
25. мај 2021.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.