Архивирано

Уклањање отпадних материја ради третмана ван домаћинства, према образовању лица на које се води домаћинство6.2.1c Уклањање отпадних материја ради третмана ван домаћинства

Освежено 22. новембар 2020.

Циљеви одрживог развоја (ЦОР) - Републички завод за статистику

Агенда за одрживи развој до 2030. године и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација у септембру 2015. године, представљају глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и међународни релевантни актери. Агенда 2030…

3 скуповa података

Информације

Темпоралност

Додаци

Интеграција

Пермалинк

Опис

Проценат чланова домаћинстава који користе побољшане санитарне просторије из којих је пружалац услуга празнио отпадне материје ради третмана ван домаћинства. У побољшане санитарне просторије овде се рачуна септичка јама и друге побољшане санитарне просторије: водокотлић/испирање водом (у јаму пољског WC), пољски WC (вентилисани покривени пољски WC, покривени пољски WC) и еколошки (суви) тоалет. Садржај је уклоњен од стране службе која је је специјализована за то (у постројење за третман, не зна се тачно где) или се не зна где је садржај уколоњен. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-06-02-01a.pdf https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-06-02-01b.pdf

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

Уклањање отпадних материја ради третмана ван домаћинства, према образовању лица на које се води домаћинство6.2.1c Уклањање отпадних материја ради третмана ван домаћинства

Disponible
json
Тип
API
MIME тип
application/json
Креирано
22. новембар 2020.
Промењено
22. новембар 2020.
Објављено
25. мај 2021.
0 преузимања

Уклањање отпадних материја ради третмана ван домаћинства, према образовању лица на које се води домаћинство6.2.1c Уклањање отпадних материја ради третмана ван домаћинства

Disponible
csv
Тип
API
MIME тип
text/csv
Креирано
22. новембар 2020.
Промењено
22. новембар 2020.
Објављено
25. мај 2021.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.