Зоран Ђорђевић

Пратите 1 скуп података

  • Статистички подаци о раду судова
    Министарство правде
    Сетови података садрже број примљених, решених и нерешених предмета по судовима. Подаци су дати периодично на годишњем и кварталном нивоу.
    Сазнај више

Пратите организације (28)