Република Србија

Портал отворених података

Подржали

Почетак

Теме

Најновији скупови података

Телекомуникације
Град Ниш
Овај скуп података садржи информације о телекомуникацијама у Граду Нишу. Садржи два сета података: Мултисервисни приступни чворови:arcgisFeatureGeometry, objectid, status, mesto,…
Сазнај више
Енергетика (Енергетика)
Град Ниш
Овај скуп података садржи два ресурса о енергетици у Граду Нишу са припадајућим атрибутима: Трафостанице: Назив, Напонски нивои, Статус Електроенергетска мрежа: Тип вода,…
Сазнај више
Саобраћај (Саобраћај)
Град Ниш
Сетови података о саобраћају у Граду Нишу
Сазнај више
Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (4. 2021.) мерно место Завод за јавно здравље Шабац
Завод за јавно здравље Шабац
Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (4. 2021.) мерно место Завод за јавно здравље Шабац
Сазнај више
Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (4. 2021.) мерно место Ватрогасни дом
Завод за јавно здравље Шабац
Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (4. 2021.) мерно место Ватрогасни дом
Сазнај више

Истакнути примери употребе

Случајеви коришћења еЗУП – визуелизација Power BI
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Визуелизације је урађена коришћењем сета података - Преглед позива веб сервиса система за електронску размену података еЗУП по институцијама Визуелизацију је урадио Microsoft
Сазнај више
Подсетник за лек
Future Forward
Висок крвни притисак, холестерол, главобоља - на жалост, свакодневица многих од нас. Ови, као и други, много озбиљнији здравствени проблеми, захтевају редовно узимање прописане…
Сазнај више
Портал "Шуме и клима"
Centar za razvoj neformalnog obrazovanja građana
Портал Шуме и клима нуди податке о погодности терена за пошумљавање. Применом сателитских и геопросторних података, као и вишекритеријумске анализе идентификоване су најпогодније…
Сазнај више
Сигурне стазе и путање кретања ученика основних и средњих школа у Бору
ГИС Удружење Србије
Веб апликација за визуeлизацију пројектованих сигурних стаза и путања за кретање ученика основних и средњих школа у Бору, са критичним локацијама, проблемима у зони школа,…
Сазнај више
Интерактивна визуелизација учешћа институција из Републике Србије у Хоризонту 2020
Опсерваторија друштвених иновација
Интерактивна визуелизација података о Хоризонт 2020 пројектима са Портала отворених података Европске уније. Приказ је направљен у javascript програмском језику уз коришћење…
Сазнај више