Република Србија

Портал отворених података

Подржали

Почетак

Теме

Пријавите се за лакше коришћење
Портал отворених података

Најновији скупови података

Периодични извештај о броју и структури организација цивилног друштва (удружења, фондација и задужбина) (Извештаји о ОЦД)
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије
Полазећи од пoтрeба oргaнa јавне упрaвe, организација цивилног друштва, мeдиja и jaвнoсти зa пoдaцимa o oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa (удружeњимa, фoндaциjaмa и зaдужбинaмa),…
Погледај
Календар планираних јавних конкурса органа јавне управе за организације цивилног друштва у 2019. години (Календар јавних конкурса)
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом је израдила први, свеобухватни Календар јавних конкурса који обухвата податке о свим планираним јавним конкурсима за финансирање…
Погледај
Преглед доделе бесповратних средстава из буџета РС за суфинансирање израде планских докумената ЈЛС
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Суфинансирање израде планских докумената спроводи се у циљу стварања планског основа, подстицања планског уређења простора и дефинисања правила уређења, правила грађења и…
Погледај
Јавна паркиралишта у граду Сомбор
Градска управа града Сомбор
Јавна паркиралишта у граду Сомбор –ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“ Сомбор Скуп података садржи информације о паркинг зонама са улицама, укупном броју паркинг места, броју паркинг…
Погледај
Научноистраживачки простор Републике Србије
Опсерваторија друштвених иновација
Подаци о научноистраживачкој делатности које је Опсерваторија друштвених иновација припремила укрштајући податке са различитих извора у склопу пројекта Научноистраживачки простор…
Погледај

Најновији примери употребе

Интерактивна визуелизација учешћа институција из Републике Србије у Хоризонту 2020
Опсерваторија друштвених иновација
Интерактивна визуелизација података о Хоризонт 2020 пројектима са Портала отворених података Европске уније. Приказ је направљен у javascript програмском језику уз коришћење…
Погледај
Случајеви коришћења еЗУП – визуелизација
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Према подацима објављеним на Порталу отворених података на следећем графику приказане су ЈЛС и институције са највећим бројем позива унутар система еЗУП. Подаци о броју позива у…
Погледај
Анализа жалби у области приступа информацијама од јавног значаја у програмском језику R
Data Science Serbia
Ова RStudio бележница садржи истраживачку анализу отворених података о жалбама у области слободног приступа информацијама од јавног значаја, који су на располагању на Порталу…
Погледај
Анализа података о саобраћајним незгодама у програмском језику R
Data Science Serbia
Ова RStudio бележница пратила је први Open Data R Meetup у Београду, који је организовала Data Science Serbia у београдском Стартит Центру, 30. јануара 2017. Догађај је одржан…
Погледај
База лекова
Android, iOS и Web апликација са свежим информацијама о свим регистрованим лековима у Србији.
Погледај