Република Србија

Портал отворених података

Подржали

Почетак

Теме

Пријавите се за лакше коришћење
Портал отворених података

Најновији скупови података

Задржани простор минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса (задржани простори )
Министарство рударства и енергетике
Скуп података обухвата податке о задржаном простору минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса који су прикупљени обављањем послова из надлежности Сектора за…
Погледај
Подаци о саобраћајним незгодама по ПОЛИЦИЈСКИМ УПРАВАМА и ОПШТИНАМА (СН)
Министарство унутрашњих послова
Садржи податке о саобраћајним незгодама по Полицијским Управама и Општинама. Подаци су представљени табелом, при чему су најважнији параметри, колоне: јединствени ИД број…
Погледај
Експлоатациона поља минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса (ЕПМС)
Министарство рударства и енергетике
Скуп података обухвата податке о експлоатационим пољима минералних сировина, подземних вода и геотермалним ресурсима који су прикупљени обављањем послова из надлежности Сектора…
Погледај
Истражна поља минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса (ИП МИН СИР)
Министарство рударства и енергетике
Скуп података обухвата податке о истражним пољима минералних сировина, подземних вода и геотермалнихм ресурсима који су прикупљени обављањем послова из надлежности Сектора за…
Погледај
Периодични извештај о броју и структури организација цивилног друштва (удружења, фондација и задужбина) (Извештаји о ОЦД)
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије
Полазећи од пoтрeба oргaнa јавне упрaвe, организација цивилног друштва, мeдиja и jaвнoсти зa пoдaцимa o oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa (удружeњимa, фoндaциjaмa и зaдужбинaмa),…
Погледај

Најновији примери употребе