Организација

Град Јагодина

Јагодина се простире од 43°52' до 44°07' северне географске ширине и од 21°02' до 21°21' источне географске ширине на надморској висини од 116 метара. Налази се у централном делу Поморавског округа, само 136 км јужно од Београда и 130 км северно од Ниша, на коридору А-10 међународног ауто пута Е-75 и самим тим чини срце Поморавља.

Простире се на површини од 470 км² , у подножју Ђурђевог брда, у равници око Белице (која је лева притока Велике Мораве). Кроз територију града протичу рекe Велика Морава и Лугомир, а западно од Велике Мораве налазе се планине, Јухор (755 метара) и Црни врх (708 метара), које припадају Родопским планинама.

Град Јагодина има седам градских управа, које обављају управне послове у оквиру права и дужности Града Јагодине, као и стручне послове за потребе Скупштине града, Градског већа и Градоначелника. Такође, градске управе врше и изворне послове Града Јагодине утврђене Уставом, законом, као и Стаутом Града Јагодне.

2
Зоран Ђорђевић
admin
Инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.
0
Александар Парезановић
admin
0
Марија Мијатовић
editor