Организација

Град Нови Пазар

Локална самоуправа

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
Буџет града је правни документ који утврђује план прихода и примања и расхода и издатака града за буџетску, односно календарску годину.
Административни и управни објектиОвај сет података садржи следеће атрибуте:WKTgidarea
Детаљне тачке електроенергетске мреже Овај сет података садржи следеће…
2
Зоран Ђорђевић
admin
Инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.
0
Sead Mašović
editor
Шеф Одсека за информационе системе -Градска управа - Град Нови Пазар
0
Александар Парезановић
admin
0
Андреја Глушчевић
admin
Андреја Глушчевић / Аndreja GluščevićКоординатор за стандардизацију и отварање података / Open Data CoordinatorКанцеларија за информационе технологије и електронску управу /…