Организација

Град Суботица

Град Суботица налази се на северу Републике Србије, уз границу са Републиком Мађардском, на 46° 05’ 55’’ северне географске ширине и 19° 39’ 47’’ источне географске дужине. Просечна надморска висина Суботице је 114m, 40m изнад нивоа Тисе код Кањиже о 32m изнад нивоа Дунава код Баје. Поред Суботице пролази међународни пут Е-75. До граничног прелаза Келебија има 10km, а до Хоргоша 30km. Северно од града је плодна пешчара с виноградима и воћњацима, а јужно земља ораница.

Данас град са околним општинама има око 150.000 становника: Мађара, Хрвата, Буњеваца, Срба и других народа. Око града је подигнуто 18 већих насеља: Бајмок, Бачки Виногради, Бачко Душаново, Биково, Вишњевац, Горњи Таванкут, Доњи Таванкут, Ђурђин, Келебија, Љутово, Мала Босна, Мишићево, Нови Жедник, Палић, Стари Жедник, Хајдуково, Чантавир и Шупљак. Град је повезан са старим летовалиштем и језером Палић.

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
Подаци о свим градским линијама, редовима вожњи, локацијама стајалишта, трасама, ценама карата итд. у јавном саобраћају Града Суботица у GTFS формату.
Подаци се односе на број места распоређен по зонама; подаци о затвореним паркинзима; подаци о броју и локацијама СУ бицикала.
Овај сет података садржи просторне податке о бициклистичким стазама на територији града Суботице.
Овај сет података садржи просторне податке о јавним дечијим игралиштима на територији града Суботице.
Овај сет података садржи просторне податке о јавним чесмама и фонтанама на територији града Суботице.
Овај сет података садржи просторне податке о кантама за отпатке које представљају део јавног мобилијара на територији града Суботице.
Овај сет података садржи просторне податке паркинг зонама на територији на територији града Суботице.
Google Transit омогућава једноставније сналажење и планирање путовања потенцијалним путницима, корисницима јавног градског превоза у Граду Суботица. Функционише тако што је…
2
Зоран Ђорђевић
admin
Инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.
0
Александар Парезановић
admin
0
Петар Пантелинац
editor
0
Oto Peter
editor
0
Андреја Глушчевић
admin
Андреја Глушчевић / Аndreja GluščevićКоординатор за стандардизацију и отварање података / Open Data CoordinatorКанцеларија за информационе технологије и електронску управу /…