Организација

Агенција за лекове и медицинска средства Србије

Агенција за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС) основана је 1. октобра 2004. године на основу Закона о лековима и медицинским средствима. АЛИМС доприноси остваривању основног људског права на приступ квалитетним, безбедним и ефикасним лековима и медицинским средствима, промовише и унапређује здравље људи и животиња кроз:

  • издавање дозвола за стављање у промет искључиво квалитетних, безбедних и ефикасних лекова и медицинских средстава;
  • пружање адекватних информација, како би употреба тих лекова и медицинских средстава била безбедна и рационална; - контролу квалитета лекова и медицинских средстава, која је у потпуности усаглашена са свим националним и међународним законима и стандардима.
Ажуриран списак регистрованих лекова за употребу у хуманој медицини
Увозне дозволе за нерегистроване лекове
Номенклатура медицинске опреме од националног интереса са генеричким називима медицинске опреме и веза између Агенције за лекове и медицинска средства Србије и Института за јавно…
Ажуриран регистар лекова за употребу у ветеринарској медицини
Регистар уписаних медицинских средстава за хуману употребу.
Одобрена клиничка испитивања
Издати сертификати контроле квалитета за лекове у употреби у хуманој медицини
Издати сертификати контроле квалитета за лекове у ветеринаској употреби
Генерички називи медицинских средстава у хуманој употреби
Регистар ветеринарских медицинских средстава
0
Зоран Ђорђевић
admin
Инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.
0
Игор Ваневски
editor
Administrator informacionih tehnologija, Sektor za IT, Mast.inž.maš.
0
Александар Парезановић
admin
0
Љиљана Радовановић
editor