Агенција за безбедност саобраћаја

У циљу успостављања система безбедности друмског саобраћаја у коме ће се првенствено спречавати, али и уклањати последице настале у оквиру функционисања овог вида саобраћаја, Влада Републике Србије је децембра 2009. године основала Агенцију за безбедност саобраћаја на путевима, која је практично почела са радом 01. септембра 2010. године.

 • Ставови учесника у саобраћају

  Агенција за безбедност саобраћаја
  Агенција за безбедност саобраћаја је реализовала истраживање ставова учесника у саобраћају у току 2017. године. Истраживање је вршено према ЕСРА методологији што даје могућност ...
 • Ризици страдања учесника у саобраћају

  Агенција за безбедност саобраћаја
  Јавни ризик страдања у саобраћају представља страдање учесника у саобраћају (годишњи број погинулих и/или повређених лица у саобраћајним незгодама) у односу на број становника ...
 • Индикатори понашања учесника у саобраћају

  Агенција за безбедност саобраћаја
  Индикатори безбедности саобраћаја су показатељи понашања учесника у саобраћају, и представљају индиректне показатеље стања безбедности саобраћаја у Републици Србији. На порталу ...
admin

Систем инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.

admin

Систем инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.