Организација

Град Врање

Градска управа Врање

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
Генерални урбанистички план се доноси као стратешки развојни план, са општим елементима просторног развоја. Генералним урбанистичким планом, у складу с одредбама Закона о…
Подаци о инвестиционим локацијама у оквиру Слободне зоне Врање, односно привредно-радне зоне Бунушевац, Бунушевац 2 и Бунушевац 4 ДРУГАЧИЈИ ОД ОСТАЛИХ „Слободна зона Врање“ је…
Богато културно наслеђе града Врања види се кроз очување непокретних културних добара. Као део вишеслојне историјске и културне баштине, такође заузима посебно место у развојним…
План генералне регулације се обавезно доноси за насељено место које је седиште јединице локалне самоуправе, а може се донети и за друга насељена места на територији општине,…
Просторно планирање је метод (инструмент) којим јавни сектор утиче на дистрибуцију активности и комуникација у простору да би тиме обезбедио квалитетније услове економског и…
Град Врање је повољна локација за инвестирање у соларне електране. Соларне електране представљају могућност производње и коришћења електричне енергије добијене коришћењем…
0
Александар Парезановић
admin
2
Зоран Ђорђевић
admin
Инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.
0
Предраг Бранковић
editor
0
Андреја Глушчевић
admin
Андреја Глушчевић / Аndreja GluščevićКоординатор за стандардизацију и отварање података / Open Data CoordinatorКанцеларија за информационе технологије и електронску управу /…