Организација

Општина Врбас

Општинска управа се образује за вршење управних послова у оквиру права и дужности општине Врбас и одређених стручних послова за потребе Скупштине општине Врбас, Председника општине и Општинског већа.

Податци о потрошњи енергије у јавном сектору у општини Врбас
2
Зоран Ђорђевић
admin
Инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.
0
Ина Косанић
editor
0
Александар Парезановић
editor