Опис

Градска управа града Крагујевца, као јединствен орган града, обавља управне послове у оквиру права и дужности града Kрагујевца и одређене стручне послове за потребе Скупштине града, градоначелника и Градског већа.
Градска управа може да се образује као јединствен орган који врши изворне послове града Крагујевца утврђене Уставом, законом и Статутом града Крагујевца, као и законом поверене послове државне управе или у више Градских управа за поједине области.
Унутрашња организација Градске управе:
• Градска управа за послове органа Града;
• Градска управа за јавне приходе и инспекцијске послове;
• Градска управа за развој;
• Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима;
• Градска управа за заједничке послове.
За обављање послова који представљају заокружену целину у оквиру пет Градских управа, образују се секретаријати, одељења и службе.

Скупови података24

Примери употребе1

Чланови4

Зоран Ђорђевић

Администратор

Александар Парезановић

Администратор

Угљеша Ћоровић

Уредник

Андреја Глушчевић

Администратор

Технички детаљи

ID
5c3f400fcbe3c8656e506001
Датум креирања
16. јануар 2019.
Датум промене
23. август 2023.

Акције