Министарство унутрашњих послова

Опис

Министарство унутрашњих послова Републике Србије обавља послове државне управе који се односе на:

 • заштиту безбедности Републике Србије и откривање и спречавање делатности усмерених на подривање или рушење Уставом утврђеног поретка;
 • заштиту живота, личне и имовинске сигурности грађана;
 • спречавање и откривање кривичних дела и проналажење и хватање учинилаца кривичних дела и њихово привођење надлежним органима;
 • одржавање јавног реда и мира;
 • обезбеђивање зборова и других окупљања грађана;
 • обезбеђивање одређених личности и објеката;
 • безбедност саобраћаја на путевима;
 • контролу прелажења државне границе;
 • контролу кретања и боравка у граничном појасу;
 • контролу кретања и боравка странаца;
 • набављање, држање и ношење оружја и муниције;
 • производњу и промет експлозивних материја, запаљивих течности и гасова;
 • заштиту од пожара;
 • држављанство;
 • јединствени матични број грађана;
 • путне исправе;
 • пребивалиште и боравиште грађана;
 • обучавање кадрова, као и друге послове одређене законом.

Скупови података2

Чланови6

Зоран Ђорђевић

Администратор

Ива Ничић

Уредник

Славко Јосифовић

Уредник

Милица Свркота

Уредник

Александар Парезановић

Администратор

Gordana Malović

Уредник

Технички детаљи

ID
5858ff20cbe3c816ac018e63
Датум креирања
20. децембар 2016.
Датум промене
08. април 2024.

Акције