Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге

Опис

Основни подаци
Регулаторно тело за електронске комуникације и поштанске услуге

Адреса: Палмотићева 2,11103 Београд

Матични број (МБ): 17606590

Порески идентификациони број (ПИБ): 103986571

Адреса електронске поште одређене за пријем електронских поднесака органа: ratel@ratel.rs

Интернет страница органа јавне власти: https://www.ratel.rs/cyr/

Подаци о радном времену органа јавне власти: 7.00 до 16.30

Подаци о приступачности особама са инвалидитетом објеката које орган јавне власти користи: Не поседује адекватан прилаз особама са инвалидитетом

Скупови података19

Чланови5

Зоран Ђорђевић

Администратор

Душко Коџић

Администратор

Александар Парезановић

Уредник

Андреја Глушчевић

Администратор

Драгослав Станижан

Уредник

Технички детаљи

ID
5a841602cbe3c80f19373cac
Датум креирања
14. фебруар 2018.
Датум промене
27. март 2024.

Акције