Организација

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу

Канцеларија обавља стручне послове који се односе на: пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система електронске управе и информационих система и инфраструктуре органа државне управе и служби Владе; развој и примену стандарда у увођењу информационо-комуникационих технологија у органима државне управе и службама Владе, као и подршку у примени информационо-комуникационих технологија у органима државне управе и службама Владе; пројектовање, развој, изградњу, одржавање и унапређење рачунарске мреже републичких органа; послове за потребе Центра за безбедност ИКТ система у републичким органима (ЦЕРТ републичких органа); пружање услуга пројектовања, развоја и функционисања интернет приступа, интернет сервиса и других централизованих електронских сервиса; планирање развоја и набавке рачунарске и комуникационе опреме за потребе органа државне управе и служби Владе, као и друге послове одређене посебним прописима.

Скуп података садржи ресурсе о: Броју хоспитализованих лица за дати датум,Броју позитивних лица за дати датум,Укупном броју позитивних лица од почетка пандемије,Броју тестираних…
Скуп података садржи ресурсе о:полу, старости, општини пребивалишта особа које су заражене са временском одредницомРезултати који се налазе у сету података уписани су у периоду…
Скуп података садржи ресурсе о:називу, адреси, телефону, радном времену и гео локацији COVID-19 амбуланти на територији Републике Србије као и информације о доступности прилаза…
Скуп података садржи ресурсе о:јединици локалне самоуправе, граду/месту, називу и адреси доступних малопродајних објеката на територији Републике Србије. Извор: ПКС
Скуп података садржи ресурсе о:броју људи у обавезној самоизолацији на територији 174 јединице локалне самоуправе на територији Републике Србије. Сет се ажурира на дневној бази…
У првој колони се налази назив органа државне управе или јединице локалне самоуправе који користи систем за електронску размену података између органа еЗУП. У другој колони се…
Скуп података садржи ресурсе о:полу заражених, старости заражених, општини и месту пребивалишта за период 6.03 -14.04.2020. године, без дневне временске одреднице.
Ажурирана Листа техничких стандарда интероперабилности-в.2.1, која се базира на коришћењу отворених стандарда, с циљем независног избора алтернативних технологија у складу са…
Business intelligence извештаји о: структури обвезника, пријавама за имовину физичких лица, обавезе по пријавама за имовину физичких лица и решењима (за све пореске облике).…
Према подацима објављеним на Порталу отворених података на следећем графику приказане су ЈЛС и институције са највећим бројем позива унутар система еЗУП. Подаци о броју позива у…
Циљ нам је да помогнемо грађанима, привреди и државним институцијама да визуализацијом података, на једноставан и интуитиван начин, прошире знања о општинама у Србији, да…
Канцеларија за ИТ и еУправу урадила је визуелизацију отворених података о броју заражених вирусом COVID-19 на територији Републике Србије.
0
Зоран Ђорђевић
admin
Инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.
0
Александар Парезановић
admin
0
Марина Ракић
editor
0
Andreja Gluščević
editor
0
Nevena Galonja
editor