Организација

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу

Канцеларија обавља стручне послове који се односе на: пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система електронске управе и информационих система и инфраструктуре органа државне управе и служби Владе; развој и примену стандарда у увођењу информационо-комуникационих технологија у органима државне управе и службама Владе, као и подршку у примени информационо-комуникационих технологија у органима државне управе и службама Владе; пројектовање, развој, изградњу, одржавање и унапређење рачунарске мреже републичких органа; послове за потребе Центра за безбедност ИКТ система у републичким органима (ЦЕРТ републичких органа); пружање услуга пројектовања, развоја и функционисања интернет приступа, интернет сервиса и других централизованих електронских сервиса; планирање развоја и набавке рачунарске и комуникационе опреме за потребе органа државне управе и служби Владе, као и друге послове одређене посебним прописима.

У првој колони се налази назив органа државне управе или јединице локалне самоуправе који користи систем за електронску размену података између органа еЗУП. У другој колони се…
Подаци о особама који су у самоизолацији.
Ажурирана Листа техничких стандарда интероперабилности-в.2.1, која се базира на коришћењу отворених стандарда, с циљем независног избора алтернативних технологија у складу са…
Business intelligence извештаји о: структури обвезника, пријавама за имовину физичких лица, обавезе по пријавама за имовину физичких лица и решењима (за све пореске облике).…
Подаци о зараженима од вируса COVID 19.
Према подацима објављеним на Порталу отворених података на следећем графику приказане су ЈЛС и институције са највећим бројем позива унутар система еЗУП. Подаци о броју позива у…
Циљ нам је да помогнемо грађанима, привреди и државним институцијама да визуализацијом података, на једноставан и интуитиван начин, прошире знања о општинама у Србији, да…
Канцеларија за ИТ и еУправу урадила је визуелизацију отворених података о броју заражених вирусом COVID-19 на територији Републике Србије.
0
Зоран Ђорђевић
admin
Инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.
0
Александар Парезановић
admin
0
Марина Ракић
editor
0
Маријана Гајић
editor