Канцеларија за информационе технологије и електронску управу

Опис

Канцеларија обавља стручне послове који се односе на:

  • Пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система електронске управе и информационих система и инфраструктуре органа државне управе и служби Владе;

  • Развој и примену стандарда у увођењу информационо-комуникационих технологија у органима државне управе и службама Владе, као и подршку у примени информационо-комуникационих технологија у органима државне управе и службама Владе;

  • Пројектовање, развој, изградњу, одржавање и унапређење рачунарске мреже републичких органа;

  • Послове за потребе Центра за безбедност ИКТ система у републичким органима (ЦЕРТ републичких органа);

  • Пружање услуга пројектовања, развоја и функционисања интернет приступа, интернет сервиса и других централизованих електронских сервиса;

  • Планирање развоја и набавке рачунарске и комуникационе опреме за потребе органа државне управе и служби Владе, као и друге послове одређене посебним прописима.

Скупови података10

Примери употребе5

Чланови4

Зоран Ђорђевић

Администратор

Александар Парезановић

Администратор

Марина Ракић

Уредник

Андреја Глушчевић

Администратор

Технички детаљи

ID
5a7957cecbe3c87b002bb529
Датум креирања
06. фебруар 2018.
Датум промене
15. март 2024.

Акције