Канцеларија за информационе технологије и електронску управу

Канцеларија обавља стручне послове који се односе на: пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система електронске управе и информационих система и инфраструктуре органа државне управе и служби Владе; развој и примену стандарда у увођењу информационо-комуникационих технологија у органима државне управе и службама Владе, као и подршку у примени информационо-комуникационих технологија у органима државне управе и службама Владе; пројектовање, развој, изградњу, одржавање и унапређење рачунарске мреже републичких органа; послове за потребе Центра за безбедност ИКТ система у републичким органима (ЦЕРТ републичких органа); пружање услуга пројектовања, развоја и функционисања интернет приступа, интернет сервиса и других централизованих електронских сервиса; планирање развоја и набавке рачунарске и комуникационе опреме за потребе органа државне управе и служби Владе, као и друге послове одређене посебним прописима.

  • Случајеви коришћења еЗУП – визуелизација

    Канцеларија за информационе технологије и електронску управу 06. март 2018.
    Према подацима објављеним на Порталу отворених података на следећем графику приказане су ЈЛС и институције са највећим бројем позива унутар система еЗУП. Подаци о броју позива ...
admin

Систем инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.

Прати од 01.03.2018.

admin

Систем инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.

Прати од 28.03.2018.

Прати од 26.04.2018.

Прати од 04.10.2018.

Прати од 30.10.2018.

Прати од 31.10.2018.

Прати од 15.11.2018.

Прати од 04.12.2018.