Организација

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије је служба Владе основана у циљу системског укључивања организација цивилног друштва у дијалог са Владом, који треба да се заснива на сталој, транспарентној и структурисаној комуникацији и редовној размени искустава, информација и мишљења.
Значај и улога Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом огледа се у координацији сарадње између институција Владе и организација цивилног друштва у процесу креирања и успостављања јасних стандарда и процедура за укључивање организација цивилног друштва на свим нивоима процеса доношења одлука. Делокруг рада Канцеларије обухвата стварање подстицајног правног, финансијског и институционалног оквира за развој цивилног друштва у Републици Србији.

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом је израдила први, свеобухватни Календар јавних конкурса који обухвата податке о свим планираним јавним конкурсима за финансирање…
Полазећи од пoтрeба oргaнa јавне упрaвe, организација цивилног друштва, мeдиja и jaвнoсти зa пoдaцимa o oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa (удружeњимa, фoндaциjaмa и зaдужбинaмa),…
2
Зоран Ђорђевић
admin
Инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.
0
Тијана Стојиљковић Роловић
editor
0
Александар Парезановић
admin