Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије

Опис

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије је служба Владе основана у циљу системског укључивања организација цивилног друштва у дијалог са Владом, који треба да се заснива на сталој, транспарентној и структурисаној комуникацији и редовној размени искустава, информација и мишљења.
Значај и улога Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом огледа се у координацији сарадње између институција Владе и организација цивилног друштва у процесу креирања и успостављања јасних стандарда и процедура за укључивање организација цивилног друштва на свим нивоима процеса доношења одлука. Делокруг рада Канцеларије обухвата стварање подстицајног правног, финансијског и институционалног оквира за развој цивилног друштва у Републици Србији.

Скупови података2

Чланови3

Зоран Ђорђевић

Администратор

Тијана Стојиљковић Роловић

Уредник

Александар Парезановић

Администратор

Технички детаљи

ID
5ca4a5947de2721ea1f7c59e
Датум креирања
03. април 2019.
Датум промене
03. април 2019.

Акције