Организација

Народна библиотека Србије

Мисија Народне библитеке Србије је да прикупља, обрађује, чува и даје на коришћење поверене збирке националног наслеђа. Водећа је установа културе у области дигитализације и пружања електронских сервиса, а спроводи политику отвореног приступа увек када је то могуће.

Репозиторијум DoiSerbia реферише 56 наслова научних часописа из Србије, са пуним текстовима радова за период од 2002. године до данас. DoiSerbia укључује преко 40.000 чланака,…
Репозиторијум DoiSerbia PhD је скуп докторских дисертација доступних у електронском формату. Свакој дисертацији је додељен ДОИ број чиме је повећана њихова видљивост. Такође,…
2
Зоран Ђорђевић
admin
Инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.
0
Божидар Ивић
editor
0
Тамара Бутиган-Вучај
editor
0
Александар Парезановић
admin
0
Dragana Milunovic
editor