Организација

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре обавља послове државне управе дефинисане чланом 6. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, бр. 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015 – др.закон и 62/2017)

Суфинансирање израде планских докумената спроводи се у циљу стварања планског основа, подстицања планског уређења простора и дефинисања правила уређења, правила грађења и…
0
Зоран Ђорђевић
admin
Инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.
0
Љиљана Живковић
editor