Организација

Републички завод за статистику

Делокруг рада

Републички завод за статистику је посебна стручна организација у систему државне управе у Републици Србији која обавља стручне послове који се односе на:

Доношење програма, организацију и спровођење статистичких истраживања, односно израду методологије;
Прикупљање, обраду, статистичку анализу и објављивање статистичких података;
Припрему и доношење јединствених статистичких стандарда;
Развој, одржавање и коришћење републичких административних и статистичких регистара;
Формирање и одржавање система националних рачуна;
Сарадњу и стручну координацију са органима и организацијама овлашћеним за вршење статистичких истраживања;
Сарадњу са међународним организацијама ради стандардизације и обезбеђивања упоредивости података;
Обраду података ради утврђивања резултата избора и референдума на републичком нивоу,
и друге послове одређене законом.

2
Зоран Ђорђевић
admin
Инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.
0
Александар Парезановић
admin
0
Марјана Радосављевић
editor