Републички завод за статистику

Опис

Делокруг рада

Републички завод за статистику је посебна стручна организација у систему државне управе у Републици Србији која обавља стручне послове који се односе на:

Доношење програма, организацију и спровођење статистичких истраживања, односно израду методологије;
Прикупљање, обраду, статистичку анализу и објављивање статистичких података;
Припрему и доношење јединствених статистичких стандарда;
Развој, одржавање и коришћење републичких административних и статистичких регистара;
Формирање и одржавање система националних рачуна;
Сарадњу и стручну координацију са органима и организацијама овлашћеним за вршење статистичких истраживања;
Сарадњу са међународним организацијама ради стандардизације и обезбеђивања упоредивости података;
Обраду података ради утврђивања резултата избора и референдума на републичком нивоу,
и друге послове одређене законом.

Скупови података25

Чланови3

Зоран Ђорђевић

Администратор

Александар Парезановић

Администратор

Марјана Радосављевић

Уредник

Технички детаљи

ID
5a9906f3cbe3c80f19373d0f
Датум креирања
02. март 2018.
Датум промене
21. април 2024.

Акције