Републички завод за статистику

Делокруг рада

Републички завод за статистику је посебна стручна организација у систему државне управе у Републици Србији која обавља стручне послове који се односе на:

Доношење програма, организацију и спровођење статистичких истраживања, односно израду методологије; Прикупљање, обраду, статистичку анализу и објављивање статистичких података; Припрему и доношење јединствених статистичких стандарда; Развој, одржавање и коришћење републичких административних и статистичких регистара; Формирање и одржавање система националних рачуна; Сарадњу и стручну координацију са органима и организацијама овлашћеним за вршење статистичких истраживања; Сарадњу са међународним организацијама ради стандардизације и обезбеђивања упоредивости података; Обраду података ради утврђивања резултата избора и референдума на републичком нивоу, и друге послове одређене законом.

  • Општински показатељи

    Републички завод за статистику
    У оквиру овог скупа доступни су подаци за општинске показатеље који прате кретања на тржишту рада, број пословних субјеката, број извозника и вредност извоза, број становника и ...
  • Шифарници

    Републички завод за статистику
    Списак шифарника и класификација у статистичком систему.
admin

Систем инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.

Прати од 06.03.2018.

Прати од 13.03.2018.

admin

Систем инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.

Прати од 28.03.2018.

Прати од 22.08.2018.

Прати од 18.09.2018.

Прати од 15.11.2018.