Организација

Град Ниш

Град Ниш је један од најстаријих градова на Балкану. Ниш се налази у нишкој котлини уз ушће Нишаве у Јужну Мораву на 43°19′ северне географске ширине и 21°54′ источне географске дужине.

Ужи центар града је на 194m надморске висине (код споменика у центру). Највиша тачка на територији града је Соколов камен, врх на Сувој планини (1.523m надморске висине), а најнижа низводно од ушћа Нишаве у Мораву код места Трупале (173m надморске висине). Подручије града захвата површину од 596,71km, на коме се налази пет општина – Палилула, Пантелеј, Медијана, Црвени Крст и Нишка Бања са својих 68 приградских и сеоских насеља.

Ниш има 255.518 становника и трећи је по величини у земљи, највећи град централне Србије и седиште Нишавског округа. Ниш се налази на раскрсници балканских и европских путева који повезују Европу са Блиским истоком и од давнина важи за капију Истока и Запада.

Ниш је административни центар Нишавског округа и регионални центар југоисточне Србије.

Географски, Ниш се налази на раскрсници најважнијих балканских и европских саобраћајних праваца. У Нишу се магистрални правац, који води са севера, долином Мораве из правца Београда, рачва на правац ка југу, долином Вардара према Солуну и Атини, и правац ка истоку, долином Нишаве и Марице према Софији, Истанбулу и даље ка Блиском Истоку.

У Нишу се одвајају и путеви ка северозападу (према Зајечару, Кладову и Темишвару) и ка југозападу (према Јадранском мору).

Сви ови путни правци били су познати још од најстаријих времена као правци кретања народа, робе и војски. “Via Militaris” у периоду Рима и Византије, “Цариградски друм” у средњевековном периоду у доба Турака. Данас, то су главни магистрални европски правци на Балкану, који Ниш чине раскрсницом Европе са Малом Азијом и Црноморског подручија са Медитераном. Сви ови путни правци били су познати јоš од најстаријих времена као правци кретања народа, робе и војски.

Ниш спада међу развијене градове Србије и индустријски је и туристички центар од националног значаја. Као саобраћајни чвор европских путних и железничких праваца, са аеродромом, лако је доступан из свих праваца. Као савремени универзитетски град истовремено је природни, друштвени, привредни, образовни, здравствени, културни и спортски центар југоисточне Србије.

Ниш је један од шест функционалних макрорегионалних центара Србије. Осим општина које припадају Нишавском округу (Алексинац, Гаџин Хан, Дољевац, Мерошина, Ражањ и Сврљиг), Нишу гравитирају и читава јужна (Топлички, Јабланички и Пчињски округ) и источна Србија (Зајечарски, Борски, Пиротски округ), тј., регион у коме живи око милион становника.

панорама

Овај сет података садржи два ресурса по свакој буџетској години: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу…
Подаци о свим градским линијама, редовима вожњи, локацијама стајалишта, трасама, ценама карата итд. у јавном саобраћају Града Ниша, укључујући и GTFS формат. Овај сет података…
Скуп података садржи информације о сахранама на гробљима на територији Града Ниша. Скуп података је отворила ЈКП Горица Ниш.
Скуп података садржи информације о топлотним подстаницама на територији Града Ниша. Садржи девет ресурса. Подстанице (XLS):Овај ресурс садржи податке о топлотним подстаницама на…
Сет садржи седам ресурса са геопросторним подацима о зеленилу, кантама за смеће, контејнерима, подземним контејнерима, посудама за рециклажу, рејонима за одвоз смећа као и рутама…
Скуп података садржи информације о параметрима физичко-хемијских и микробиолошких испитивања изворишта Нишког водоводног система (НИВОС) Скуп података је отворила ЈКП Наиссус Ниш.
Скуп података садржи информације о активним правним лицима, власницима и корисницима пословног простора који своје рачуне измирују преко ЈКП "Обједињена Наплата" Ниш. Скуп…
Скуп података садржи целокупни преглед јавних паркиралишних зона и јавних паркиралишта на територији Града Ниша. Овај скуп се састоји из седам ресурса. Паркиралишта (XLS):Овај…
Скуп података садржи информације o дневном кретању цена воћа и поврћа на пијацама у Граду Нишу. Скуп података је отворила ЈКП "Тржница" Ниш. Дневне информације се могу преузети…
Скуп података садржи информације о свим општинским путевима I и II реда као и информације о свим градским магистралама, саобраћајницама, сабирним и приступним улицама на…
Google Transit омогућава једноставније сналажење и планирање путовања потенцијалним путницима, корисницима јавног градског превоза у Граду Нишу. Функционише тако што је потребно…
2
Зоран Ђорђевић
admin
Инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.
0
Александар Парезановић
admin
0
Ненад Михајловић
editor
0
Ђорђе Антић
editor
0
Андреја Глушчевић
admin
Андреја Глушчевић / Аndreja GluščevićКоординатор за стандардизацију и отварање података / Open Data CoordinatorКанцеларија за информационе технологије и електронску управу /…