Организација

Општина Ковачица

У плодородном југоисточном делу Војводине, на површини од 419 км2 простире се општина Ковачица. На југу се граничи са општином Панчево, на истоку са општином Алибунар, на североистоку са општином Сечањ, на северу са општином Зрењанин, а на западу са општином Опово. Чине је осам насеља: Ковачица, Падина, Дебељача, Црепаја, Уздин, Самош, Идвор и Путниково. Састоји се од 7 месних заједница, а седиште општине је Ковачица. Органи Општине су :

 • Скупштина општине
 • Општинско веће
 • Општинска управа
 • Председник Општине
  Основне унутрашње организационе јединице су :
  1. Одељење за општу управу и заједничке послове
  2. Одељење за друштвене делатности
  3. Одељењe за финансије, буџет и локалну пореску администрацију
  4. Одељење за инвестиције и локални економски развој
  5. Одељење за урбанизам, стамбено-комуналну делатност, заштиту животне средине
  саобраћај и енергетику, имовинско правне и инспекцијске послове
  6. Служба за Скупштинске послове
  7. Служба за буџетску инспекцију
  8. Јавно правобранилаштво
  9. Кабинет председника општине
  У саставу општинске управе налази се и услужни центар.
  Седиште општине Ковачица je улица Маршала Тита бр. 50 26210 Ковачица.
  Радно време органа општине Ковачица је од 8 до 16 часова.
2
Зоран Ђорђевић
admin
Инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.
0
Nikoleta Šimak
editor
0
Александар Парезановић
admin