Министарство рударства и енергетике

Опис

Министарство рударства и енергетике обавља послове државне управе који се односе на:

 • рударство;
 • стратегију и политику развоја рударства;
 • израду биланса минералних сировина;
 • геолошка истраживања која се односе на експлоатацију минералних сировина;
 • израду програма истражних радова у области основних геолошких истраживања која се односе на одрживо коришћење ресурса;
 • израду годишњих и средњорочних програма детаљних истражних радова у области геолошких истраживања која се односе на експлоатацију минералних сировина и обезбеђивање материјалних и других услова за реализацију тих програма;
 • експлоатацију свих врста минералних сировина и геолошких ресурса;
 • инспекцијски надзор у области рударства, као и друге послове одређене законом;
 • енергетику;
 • енергетску политику и планирање развоја енергетике у области електричне енергије, природног гаса, нафте и деривата нафте;
 • енергетски биланс Републике Србије;
 • нафтну и гасну привреду;
 • стратегију и политику енергетске безбедности, израду годишњих и средњорочних програма енергетске безбедности и обезбеђивања материјалних и других услова за реализацију тих програма;
 • обавезне и друге резерве енергената;
 • безбедан цевоводни транспорт гасовитих и течних угљоводоника;
 • производњу, дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом;
 • нуклеарна енергетска постројења чија је намена производња електричне, односно топлотне енергије, производња, коришћење и одлагање радиоактивних материјала у тим објектима;
 • рационалну употребу енергије и енергетску ефикасност;
 • обновљиве изворе енергије;
 • заштиту животне средине и климатске промене у области енергетике;
 • координацију послова у вези са инвестицијама у енергетику;
 • инспекцијски надзор у области енергетике, као и друге послове одређене законом.
 • стратегију и политику развоја природних ресурса;
 • истраживања која се односе на експлоатацију природних ресурса;
 • израду програма истражних радова у области природних ресурса и обезбеђивање материјалних и других услова за реализацију тих програма;
 • израду биланса резерви подземних вода, норматива и стандарда за израду геолошких карата, као и друге послове одређене законом.

Скупови података8

Чланови4

Зоран Ђорђевић

Администратор

Драган Симанић

Уредник

Борис Жуњић

Уредник

Александар Парезановић

Администратор

Технички детаљи

ID
58590ab9cbe3c816ac018e66
Датум креирања
20. децембар 2016.
Датум промене
02. фебруар 2023.

Акције