Канцеларија за јавне набавке

Опис

Канцеларија за јавне набавке је посебна организација која обавља стручне послове у области јавних набавки, врши надзор над применом прописа о јавним набавкама, доноси подзаконске акте, прати спровођење поступака јавних набавки, контролише примену појединих поступака, управља Порталом јавних набавки, припрема извештаје о јавним набавкама, предлаже мере за унапређење система јавних набавки, пружа стручну помоћ наручиоцима и понуђачима, доприноси стварању услова за економичну, ефикасну и транспарентну употребу јавних средстава у поступку јавне набавке.

Скупови података2

Чланови3

Зоран Ђорђевић

Администратор

Александар Парезановић

Администратор

Младен Алемпијевић

Уредник

Технички детаљи

ID
58590bf3cbe3c816ac018e69
Датум креирања
20. децембар 2016.
Датум промене
20. август 2020.

Акције