Агенција за заштиту животне средине

Опис

Агенција за заштиту животне средине, као орган у саставу Министарства заштите животне средине, са својством правног лица, обавља стручне послове који се односе на:

  • развој, усклађивање и вођење националног информационог система заштите животне средине (праћење стања чинилаца животне средине кроз индикаторе животне средине, регистар загађујућих материја и др.);
  • спровођење државног мониторинга квалитета ваздуха и вода, укључујући спровођење прописаних и усаглашених програма за контролу квалитета ваздуха, површинских вода и подземних вода прве издани и падавина;
  • управљање Националном лабораторијом;
  • прикупљање и обједињавање података о животној средини, њихову обраду и израду извештаја о стању животне средине и спровођењу политике заштите животне средине;
  • развој поступака за обраду података о животној средини и њихову процену;
  • Вођење података о најбољим доступним техникама и праксама и њиховој примени у области заштите животне средине;
  • сарадњу са Европском агенцијом за животну средину (EEA) и европском мрежом за информације и посматрање (EIONET), као и друге послове одређене законом.

Скупови података29

Примери употребе1

Чланови3

Зоран Ђорђевић

Администратор

Александар Парезановић

Администратор

SEPA admin

Уредник

Технички детаљи

ID
5858fc64cbe3c816ac018e61
Датум креирања
20. децембар 2016.
Датум промене
18. април 2024.

Акције