Животна средина

Најновији примери употребе

 • Kvalitet vazduha za 2018. godinu
  Агенција за заштиту животне средине
  Arhivski podaci sa automatskih mernih stanica za kvalitet vazduha u 2018 godini. Dati su neverifikovani, izvorni, podaci.
  Сазнај више
 • Концентрације полена у ваздуху
  Агенција за заштиту животне средине
  Концентрације полена у ваздуху
  Сазнај више
 • Kvalitet vazduha - neverifikovani satni podaci u realnom vremenu
  Агенција за заштиту животне средине
  Neverifikovani satni podaci o kvalitetu vazduha u realnom vremenu. Objavljeni su podaci koji pristižu direktno sa mernih stanica bez verifikacije od strane Agencije za zaštitu…
  Сазнај више
 • Загађивачи воде
  Агенција за заштиту животне средине
  Подаци о врстама и количинама емитованих загађујућих материја у воде из привредних субјеката који имају обавезу извештавања у складу са Правилником о методологији за израду…
  Сазнај више
 • Методе испитивања земљишта
  Агенција за заштиту животне средине
  У овом сету података приказане су методе које су користиле лабораторије у испитивању параметара. Табела се користи тако да се дати параметар за одређену годину и место узорковања…
  Сазнај више
 • Загађивачи чврстим отпадом
  Агенција за заштиту животне средине
  Подаци о врстама и количинама генерисаног отпада из привредних субјеката који имају обавезу извештавања у складу са Правилником о методологији за израду националног и локалног…
  Сазнај више
 • Испитивање земљишта
  Агенција за заштиту животне средине
  Овај сет података садржи податке који су настали испитивањем земљишта у урбаним срединама. Тренутно постоје подаци за четири града од 2005. до 2016. године који обухватају већи…
  Сазнај више
 • Мерне станице квалитет вода
  Агенција за заштиту животне средине
  Подаци о мерним станицама за квалитет вода. Координате су дате у Gauss - Krüger-овoj пројекцији
  Сазнај више
 • ПРТР регистар - Регистар великих извора загађивања
  Агенција за заштиту животне средине
  У сетовима података су приказана предузећа која су у потпуности испунила обавезу извештавања. Више информација о ПРТР регистру погледајте на сајту http://prtr.sepa.gov.rs/ " DA"…
  Сазнај више

Погледајте још