xEco Odžak

Објављено 06. децембар 2021.

xEco - Ekstremna ekologija

Lični brend sa idejom promocije podataka o kvalitetu životne sredine u cilju objavljivanja informacija o pojavama koje zahtevaju pažnju građana i najšire javnosti.

4 примера употребе

Информације

Публикација

  • emisije-u-vazduh
  • kvalitet-vazduha
  • zivotna-sredina

Интеграција

Пермалинк

Опис

Aplikacija xEco Odžak ("eXtreme ECOlogy" - Ekstremna ekologija) prikazuje podatke o emisijama zagađujućih materija u vazduh u Republici Srbiji koristeći podatke o emitovanim materijama koje preduzeća samostalno dostavljaju na godišnjem nivou u Nacionalni registar izvora zagađivanja. Metodologija, zagađujuće materije, odnosno kriterijumi po kojima pojedina kompanija postaje obveznik izveštavanja dati su u Pravilniku o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka.
Aplikacija prikazuje podatke za period od 2016. do 2020. godine. svrstavajući zagađujuće materije u 8 grupa zagađivača:

Gasovi sa efektom staklene bašte,
Drugi gasovi,
Neorganske supstance,
Ostale organske supstance,
Organske supstance koje sadrže hlor,
Pesticidi,
Teški metali,
Ostalo.

Aplikacija prikazuje podatke za period od 2016. do 2020. godine. svrstavajući zagađujuće materije u 8 grupa zagađivača:

Gasovi sa efektom staklene bašte,
Drugi gasovi,
Neorganske supstance,
Ostale organske supstance,
Organske supstance koje sadrže hlor,
Pesticidi,
Teški metali,
Ostalo.

xEco Odžak podatke prikazuje u 4 forme:

Rang listu emitera izabrane zagađujuće materije prema srednjim godišnjim emisijama za period 2016-2020. godina uz numerički prikaz simuliranih emisija u tekućoj godini u realnom vremenu na osnovu istih podataka (centralni panel - lista - gornji deo).
Dijagram ukupnih godišnjih emisija odnosno emisija pojedinačnog postrojenja za izabranu zagađujuću materiju u periodu 2016-2020. (centralni panel - lista - donji deo).
Raspodelu tj. udeo pojedinih postrojenja odnosno preduzeća u emisijama izabrane zagađujuće materije u periodu 2016-2020. godina u grafičkoj formi - "treemap" (desni panel - analiza).
Geografske lokacije (centralna tačka matične opštine) sa markerima izvora zagađivanja, gde veličine markera označavaju relativni udeo pojedinog izvora u ukupnim prosečnim emisijama izabrane zagađujuće materije na graduiranoj podlozi koja vizuelizira raspodelu emisija na teritoriji Republike Srbije (levi panel - mapa).

Коришћени скупови података 0

Дискусија између организације и заједнице око овог примера употребе.

Још примера употребе

Открите још примера употребе.