КАТАСТАР КОНТАМИНИРАНИХ ЛОКАЦИЈА

— Јавни подаци Освежено 06. јун 2024.

Агенција за заштиту животне средине

Агенција за заштиту животне средине, као орган у саставу Министарства заштите животне средине, са својством правног лица, обавља стручне послове који се односе на: развој, усклађивање и вођење националног информационог система заштите животне средине (праћење стања чинилаца животне средине кроз…

30 скуповa података
1 примера употребе

Информације

Темпоралност

Интеграција

Пермалинк

Опис

Катастар контаминираних локација представља скуп података о угроженим, загађеним и деградираним земљиштима и он је саставни део Информационог система земљишта који води Агенција за заштиту животне средине.
Државни органи, односно организације, органи аутономних покрајина, јединице локалне самоуправе и загађивачи, најкасније до 31. марта текуће за претходну годину, достављају податке о стању и квалитету земљишта на контаминираним локацијама, као и о загађивачима Агенцији за заштиту животне средине у складу са Законом о заштити земљишта.
Правилник о садржини и начину вођења Катастра контаминираних локација
Правилник о листи активности које могу да буду узрок загађења и деградације земљишта

Ресурси 1

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

Индустријски комплекси на којима су утврђене прекорачене ремедијационе вредности

Disponible
pdf (146.4Ko)

Период 2017-2023

Тип
Главна датотека
MIME тип
application/pdf
sha1
7daaaf0c9bc73acc61715aa609f42c33ed7d9b59
Креирано
29. мај 2024.
Промењено
31. мај 2024.
Објављено
29. мај 2024.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.