ЕкоБУС

Објављено 03. септембар 2022.

Sigurne Staze

СИГУРНЕ СТАЗЕ је невладино струковно удружење основано ради остваривања циљева у области унапређења различитих аспеката безбедности саобраћаја и саобраћајног и урбанистичког планирања. Удружење окупља стручњаке из области безбедности саобраћаја, хуманистичких наука, медија, невладиног сектора и…

4 скуповa података
4 примера употребе

Информације

Публикација

  • gis
  • gisanalyst
  • gradski-saobracaj
  • javni-prevoz
  • kragujevac
  • web-aplikacija
  • webgis
  • zagadjivachi
  • zivotna-sredina

Интеграција

Пермалинк

Опис

Сајт екобус анализира отворене геопросторне податке како би утврдио колико јавни превоз доприноси загађењу ваздуха у Крагујевцу.

Анализа се заснива на укрштању отворених података о јавном превозу и отворених података о квалитету ваздуха. Резултати ове анализе могу да помогну доносиоцима одлука у Граду Крагујевцу да у будућности боље сагледају и оптимизују мрежу јавног градског превоза и исти унапреде, уз набавку возила која ће још мање доприносити загађењу ваздуха.

Циљ овог пројекта је ширење свести о томе да јавни градски превоз представља мали извор загађења ваздуха, док истовремено доприноси одрживој урбаној мобилности. Уз употребу отворених података, слична анализа се може спровести у сваком граду у Србији, са идејом да се подстиче доношење информисаних одлука у развоју одрживих градова који су приступачни, имају добар систем јавног превоза, бициклистичку и пешачку инфраструктуру, као и велики број зелених површина.

Ова платформа је израђена уз подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП) у Србији, Канцеларије за информационе технологије и електронску управу (Канцеларија за ИТ и еУправу) и Владе Уједињеног Краљевства. Садржај платформе, као и резултати добијени претраживањем, су одговорност удружења Сигурне стазе и не одражавају нужно ставове УНДП-а, Канцеларије за ИТ и еУправу, нити Владе Уједињеног Краљевства.

Коришћени скупови података 1

Дискусија између организације и заједнице око овог примера употребе.

Још примера употребе

Открите још примера употребе.