Управа

Скупови података и примери употребе на тему јавне управе.


Скупови података


Случајеви употребе


  • Анализа жалби у области приступа информацијама од јавног значаја у програмском језику R

    Ова RStudio бележница садржи истраживачку анализу отворених података о жалбама у области слободног приступа информацијама од јавног значаја, који су на располагању на Порталу отворених података Републике Србије. Овај скуп података обезбедио је Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. Што се тиче података: (а) метаподаци нису били доступни; (б) превод српских правних појмова на енглески обавио је аутор (што значи: коришћени су многи Googl Translate предлози - аутор је психолог, не адвокат или правни стручњак); (в) у подацима је откривена мешавина латинице и ћирилице; (г) темељно чишћење података приказано је у бележници под називом Part A, док је истраживачка анализа и визуелизација података представљена у бележници под називом Part B.