Business intelligence извештаји о:

  • структури обвезника,
  • пријавама за имовину физичких лица,
  • обавезе по пријавама за имовину физичких лица и
  • решењима (за све пореске облике).

Пријаве за имовину физичких лица садрже податке о броју обвезника и броју пријава за имовину физичких лица за 2019. годину које су у статусу исправних, обрачунатих и испод лимита (практично све исправно попуњене пријаве које се обрачунавају). У овим табелама посебно се броји појављивање обвезника на свакој општини. Подаци о пријавама за имовину физичких лица по којима су утврђене обавезе су за 2018. годину.

Табеле везане за структуру обвезника односе се на текуће податке. Табеле о пријавама покривају 2019. годину, а табеле о обавезама по пријавама и решењима 2018. годину (до израде решења за 2019.).

Ресурси

xlsx

Последња измена четвртак, 14. фебруар 2019.

xlsx

Последња измена понедељак, 18. фебруар 2019.

Погледај још

Дискусија

+

Започни нову дискусију