Одлука о расподели средстава за спровођење активности удружења грађана ОУ Аранђеловац

— Јавни подаци Освежено 09. децембар 2021.

Општина Аранђеловац

Општина преко својих органа, у складу са Уставом и законом врши следећа овлашћења: доноси програме развоја; доноси просторне и урбанистичке планове; доноси буџет и завршни рачун; утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада; доноси…

10 скуповa података

Информације

Темпоралност

Географске димензије

Интеграција

Пермалинк

Опис

На основу члана 38. Закона о удружењима (''Сл. гласник РС'', бр. 51/2009, 99/2011 - други закон, 99/2011 - други закон и 44/2018 - други закон) и члана 10. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Аранђеловац за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација („Службени гласник општине Аранђеловац”, бр. 83/16) и члана 7. Одлуке о Општинском већу општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац”, бр. 9/08 и 5/19),Општинско веће општине Аранђеловац, на предлог Комисије за процену и избор удружења грађана којима се додељују средства из буџета општине Аранђеловац за финансирање програма односно пројеката доноси ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

Овај сет података садржи један ресурс са следећим атрибутима:
Назив удружења
Назив пројекта
Број одлуке
Година
Износ тражених средстава
Износ одобених средстава

Ресурси 1

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

Средстава за спровођење активности удружења грађана

Disponible
xlsx (12.4Ko)
Тип
Главна датотека
MIME тип
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
sha1
681c2c8a72f08a7b94dcf409adcd7bb9f67cc22b
Креирано
15. јул 2021.
Промењено
15. јул 2021.
Објављено
15. јул 2021.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.