Буџет општине Деспотовац за 2024. годину ОУД

— Лиценца није специфицирана Освежено 13. март 2024.

Општина Деспотовац

Општина Деспотовац, преко својих органа, у складу с Уставом и законом: доноси свој статут, буџет и завршни рачун, просторни и урбанистички план и програм развоја општине, као и стратешке планове и програме локалног економског развоја; уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности,…

7 скуповa података

Информације

Темпоралност

Интеграција

Пермалинк

Опис

Oвај сет података садржи два ресурса:

Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске активности, називу програмске активности, функцији, називу функције, броју позиције, економској класификацији, назив економске класификације, средства из буџета, средства из сопствених извора и средства из додатних извора. Приказани подаци су у динарима.

Буџетске приходе - у коме су исказани приходи и примања и то по класама, називу класе, категорији, називу категорије, групи, називу групе, економској класи, називу економске класе, средства из буџета, средства из сопствених извора и средства из додатних извора. Приказани подаци су у динарима.

Визуализација прихода
Визуализација расхода

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

planirani-prihodi-2024.xlsx

Disponible
xlsx (13.2Ko)
Тип
Главна датотека
MIME тип
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
sha1
6f299d1c4480c5506d31c86d0078f4835513aaa1
Креирано
22. децембар 2023.
Промењено
22. децембар 2023.
Објављено
22. децембар 2023.
0 преузимања

planirani-rashodi-2024.xlsx

Disponible
xlsx (37.4Ko)
Тип
Главна датотека
MIME тип
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
sha1
e1f266aeb036d697b91e3673646d16f54edb7559
Креирано
22. децембар 2023.
Промењено
22. децембар 2023.
Објављено
22. децембар 2023.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.