Одлука о одређивању висине средстава за реализацију годишњих програма организација у области спорта ОУ Аранђеловац

— Јавни подаци Освежено 09. децембар 2021.

Општина Аранђеловац

Општина преко својих органа, у складу са Уставом и законом врши следећа овлашћења: доноси програме развоја; доноси просторне и урбанистичке планове; доноси буџет и завршни рачун; утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада; доноси…

10 скуповa података

Информације

Темпоралност

Географске димензије

Интеграција

Пермалинк

Опис

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“, бр. 9/08 и 5/19) и члана 27 Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Аранђеловац број(„Службени гласник Општине Аранђеловац“ број 93/2018), Општинско веће општине Аранђеловац на предлог Стручне комисијe за оцењивање годишњих и посебних програма којима се остварује општи интерес грађана општине Аранђеловац(„Службени гласник општине Аранђеловац“број 93/2018) , доноси ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ КОЈЕ СУ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ЈЕДИНИЦУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ.

Овај сет података садржи један ресурс са следећим атрибутима:
ТИП КЛУБА
ИМЕ КЛУБА
МЕСТО
Број одлуке
ГОДИНА
План у динарима

Ресурси 1

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

Средстава за реализацију годишњих програма организација у области спорта од посебног значаја

Disponible
xlsx (9.3Ko)
Тип
Главна датотека
MIME тип
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
sha1
5d5f042aec22a7578967c880de1b0beef57036a3
Креирано
15. јул 2021.
Промењено
15. јул 2021.
Објављено
15. јул 2021.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.