ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОУ Горњи Милановац

— Јавни подаци Освежено 20. јул 2021.

Општина Горњи Милановац

Општина Горњи Милановац припада моравичком управном округу који је основан 1992. године, а који поред наше, чине и локалне самоуправе града Чачка и општина Лучани и Ивањица. Општина Горњи Милановац, преко својих органа доноси свој статут, буџет и завршни рачун, просторни и урбанистички план и…

9 скуповa података

Информације

Темпоралност

Географске димензије

Интеграција

Пермалинк

Опис

На основу члана 6. став 5. до 8. и члана 7а став 2. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001, „Службени лист СРЈ", бр. 42/2002 – одлука СУС и „Службени гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 – др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – одлука УС, 47/2013 и 68/2014 – др. закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број: 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 37. и 124. Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број: 23/2016) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, број: 17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац, доноси ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину на територији општине Горњи Милановац.

На територији општине Горњи Милановац одређене су три зоне за утврђивање пореза на имовину, према комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине Горњи Милановац, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу, и то:
ПРВА зона
ДРУГА зона
ТРЕЋА зона

ПРВА зона утврђена је као најопремљенија зона.

Овај сет података садржи један ресурс са следећим атрибутима:

Година
Број одлуке
Зона
Тип
Износ у динарима по м2

Ресурси 1

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

Просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину

Disponible
xlsx (12.1Ko)
Тип
Главна датотека
MIME тип
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
sha1
a65699cbbdd98bbf478320a82bba15c5b026b138
Креирано
20. јул 2021.
Промењено
20. јул 2021.
Објављено
20. јул 2021.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.