У првој колони се налази назив органа државне управе или јединице локалне самоуправе који користи систем за електронску размену података између органа еЗУП. У другој колони се налази број колико пута је орган имао упит у евиденције других органа (матичне књиге, пребивалишта, итд.) Сет података се ажурира једном недељно

Ресурси

xlsx

Последња измена понедељак, 10. децембар 2018.

csv

Последња измена понедељак, 10. децембар 2018.