У првој колони се налази назив органа државне управе или јединице локалне самоуправе који користи систем за електронску размену података између органа еЗУП. У другој колони се налази број колико пута је орган имао упит у евиденције других органа (матичне књиге, пребивалишта, итд.) Сет података се ажурира једном недељно

Ресурси

xlsx

Последња измена уторак, 19. фебруар 2019.

csv

Последња измена уторак, 19. фебруар 2019.

xlsx

Последња измена понедељак, 11. фебруар 2019.

csv

Последња измена понедељак, 11. фебруар 2019.