На адреси budzeti.data.gov.rs грађанима је доступна визуелизација више од 90 буџета градова и општина.

Платформа „Отворени буџети“ на једноставан и лако разумљив начин приказује планиране приходе и расходе градова и општина у Републици Србији.

Такође, Платформа омогућава преузимање података у отвореном формату, који је стандардизован за све локалне самоуправе, па се пружа могућност за анализу и упоређивање података, као и њихово даље коришћење.

Платформа „Отворени буџети“ доприноси повећању транспарентности јавних финансија на локалном нивоу, а грађанима омогућава увид у планирање утрошка јавног новца.

Изрaдa плaтфoрмe je пoдржaнa oд стрaнe прojeктa “Oтвoрeни пoдaци – oтвoрeнe мoгућнoсти”, кojи спрoвoдe Кaнцeлaриja зa инфoрмaциoнe тeхнoлoгиje и eлeктрoнску упрaву и Прoгрaм Уjeдињeних нaциja зa рaзвoj, уз пoдршку Свeтскe бaнкe и Фoндa зa дoбру упрaву Уjeдињeнoг Крaљeвствa. Визуализације су развијене од стране Опсерваторије друштвених иновација ОДИ.


 • Финансије (Град Ниш)
  Град Ниш
  Овај сет података садржи два ресурса по свакој буџетској години: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу…
  Сазнај више
 • Буџет Града Крагујевца за 2020. годину
  Град Крагујевац
  Овај сет података садржи два документа: Буџет - планирани расходи у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, главама, називу глава, шифри програма, броју…
  Сазнај више
 • Буџет општине Велико Градиште за 2020. годину (ОУ Велико Градиште)
  Општина Велико Градиште
  Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
  Сазнај више
 • Буџет града Пожаревца за 2020. годину (Град Пожаревац)
  Град Пожаревац
  Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
  Сазнај више
 • Буџет града Крушевца за 2020. годину (ГУ Крушевац)
  Град Крушевац
  Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
  Сазнај више
 • Буџет града Новог Пазара за 2020. годину (Град Нови Пазар)
  Град Нови Пазар
  Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
  Сазнај више
 • Буџет oпштине Прибој за 2020. годину (Прибој буџет 2020)
  Општина Прибој
  Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
  Сазнај више
 • Буџет града Ужица за 2020. годину
  Град Ужице
  Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
  Сазнај више
 • Буџет општине Трстеник за 2020. годину (Општина Трстеник)
  Општина Трстеник
  Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
  Сазнај више
 • Буџет општине Рашка за 2020. годину (Општина Рашка)
  Општина Рашка
  Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
  Сазнај више
 • Буџет општине Сјеница за 2020. годину (ОУ Сјеница)
  Општина Сјеница
  Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
  Сазнај више
 • Буџет општине Лајковац за 2020. годину
  Општина Лајковац
  Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
  Сазнај више
 • Буџет општине Књажевац за 2020.годину
  Општина Књажевац
  Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
  Сазнај више
 • Буџет општине Параћин за 2020. годину (Општина Параћин)
  Општина Параћин
  Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
  Сазнај више
 • Буџет општине Алексинац за 2020. годину (ОУ Алексинац)
  Општина Алексинац
  Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
  Сазнај више
 • Буџет града Ваљева за 2020. годину (ГУ Ваљево)
  Град Ваљево
  Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
  Сазнај више
 • Буџет Града Крагујевца за 2021. годину (ГУ Крагујевац)
  Град Крагујевац
  Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
  Сазнај више
 • Буџет града Крушевца за 2021. годину (ГУ Крушевац)
  Град Крушевац
  Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
  Сазнај више
 • Буџет града Новог Пазара за 2021. годину (ГУ Нови Пазар)
  Град Нови Пазар
  Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
  Сазнај више

Дискусија између организације и заједнице о овом скупу података.