Подаци су подељени по годинама у зависности када су oгласи о јавним набавкама објављивани. Претходне године су у CSV формату (упаковане у ZIP архиву) и не ажурирају се током времена, а фајлови за текућу годину и текући месец су у CSV формату и ажурирају се на дневном нивоу.

Ресурси

csv

Последња измена петак, 29. септембар 2017.

csv

Последња измена понедељак, 08. јануар 2018.

csv

Последња измена петак, 29. септембар 2017.

csv

Последња измена петак, 29. септембар 2017.

csv

Последња измена петак, 29. септембар 2017.

csv

Последња измена петак, 29. септембар 2017.

Дискусија

+

Започни нову дискусију