Одлука о одређивању висине средстава за реализацију годишњих програма предшколских установа и школа које имају статус организација у области спорта ОУ Аранђеловац

— Јавни подаци Освежено 09. децембар 2021.

Општина Аранђеловац

Општина преко својих органа, у складу са Уставом и законом врши следећа овлашћења: доноси програме развоја; доноси просторне и урбанистичке планове; доноси буџет и завршни рачун; утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада; доноси…

10 скуповa података

Информације

Темпоралност

Географске димензије

Интеграција

Пермалинк

Опис

На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“, бр. 9/08 и 5/19) и члана 27 Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Аранђеловац број(„Службени гласник Општине Аранђеловац“ број 93/2018), Општинско веће општине Аранђеловац на предлог Стручне комисијe за оцењивање годишњих и посебних програма којима се остварује општи интерес грађана у општини Аранђеловац у области спорта, доноси ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА И ШКОЛА КОЈЕ ИМАЈУ СТАТУС ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА.

Овај сет података садржи један ресурс са следећим атрибутима:
ИД установе
Школска управа
Округ шифра
Округ
Општина матични број
Општина Насеље матични број
Насеље матични број
Назив установе
ИД локације
Назив локације
Адреса
Поштански број
Власништво
Тип локације
Број одлуке
Година
Износ одобрених средстава у динарима

Ресурси 1

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

Средстава за реализацију годишњих програма предшколских установа и школа које имају статус организација у области спорта

Disponible
xlsx (12.0Ko)
Тип
Главна датотека
MIME тип
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
sha1
3fd281cfdab44f86335cbbee71a22543ae3827aa
Креирано
16. јул 2021.
Промењено
16. јул 2021.
Објављено
16. јул 2021.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.