Регистар лиценци за рад геодетских организација

— Јавни подаци Освежено 09. март 2023.

Републички геодетски завод

Републички геодетски завод (РГЗ) је посебна организација која врши стручне послове и послове државне управе који се односе на државни премер, катастар непокретности, катастар водова, основне геодетске радове, адресни регистар, топографско-картографску делатност, процену вредности непокретности,…

5 скуповa података

Информације

Темпоралност

Географске димензије

Интеграција

Пермалинк

Опис

О издатим лиценцама за рад геодетских организација, као и о престанку њиховог важења Републички геодетски завод води регистар који је јавно доступан на интернет страници Репубичког геодетског завода. (Члан 22. Правилника о лиценци за рад геодетске организације и геодетској лиценци). Регистар лиценци за рад геодетских организација обухвата организације које су ускладиле своје пословање са новим Законом о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр.72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - УС, 96/15, 47/17 - аутентично тумачење, 113/17 - др. закон, 27/18 - др. закон и 41/18 - др. закон), као и регистроване лиценце.

Ресурси 11

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

registarlicencizarad-09-03-2023.ods

Disponible
ods (92.2Ko)

Регистар лиценци за рад геодетских организација

Тип
Главна датотека
MIME тип
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
sha1
5e9832256d8aed3dd8434eb412732a0f939a1a97
Креирано
09. март 2023.
Промењено
09. март 2023.
Објављено
09. март 2023.
0 преузимања

registarlicencizarad-20-12-2022.ods

Disponible
ods (91.4Ko)

Регистар лиценци за рад геодетских организација

Тип
Главна датотека
MIME тип
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
sha1
149e2215bb454d404c4d859bed8a8d813a63bb6b
Креирано
20. децембар 2022.
Промењено
20. децембар 2022.
Објављено
20. децембар 2022.
0 преузимања

registarlicencizarad-14-09-2022.ods

Disponible
ods (90.8Ko)

Регистар лиценци за рад геодетских организација

Тип
Главна датотека
MIME тип
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
sha1
9e8b9712597ae3d34dadf64363984eb7a3d4cbdc
Креирано
14. септембар 2022.
Промењено
14. септембар 2022.
Објављено
14. септембар 2022.
0 преузимања

registarlicencizarad-13-06-2022.ods

Disponible
ods (93.3Ko)

Регистар лиценци за рад геодетских организација

Тип
Главна датотека
MIME тип
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
sha1
3b97e915a1d956e43bbf73154de11857acaa38d6
Креирано
24. јун 2022.
Промењено
24. јун 2022.
Објављено
24. јун 2022.
0 преузимања

registarlicencizarad-15-03-2022.ods

Disponible
ods (93.3Ko)

Регистар лиценци за рад геодетских организација

Тип
Главна датотека
MIME тип
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
sha1
31ee6decfbbfabd7e4367fcc1e4bbfdbc0dfd624
Креирано
24. јун 2022.
Промењено
24. јун 2022.
Објављено
24. јун 2022.
0 преузимања

registarlicencizarad-13-12-2021.ods

Disponible
ods (93.6Ko)

Регистар лиценци за рад геодетских организација

Тип
Главна датотека
MIME тип
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
sha1
32dc4f5e2bafc61b6b5ef7dd3736ce43b4c438f9
Креирано
24. јун 2022.
Промењено
24. јун 2022.
Објављено
24. јун 2022.
Видети 11 ресурсе типа Главна датотека

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.