МОЈА СРЕДЊА ШКОЛА МСШ

— Јавни подаци Освежено 23. мај 2024.

Министарство просвете

Министарство просвете обавља послове државне управе који се односе на истраживање, планирање и развој предшколског, основног, средњег и високог образовања и ученичког и студентског стандарда, као и допунско образовање деце домаћих држављана у иностранству. Министарство такође учествује у изградњи,…

30 скуповa података
1 примера употребе

Информације

Темпоралност

Географске димензије

Интеграција

Пермалинк

Опис

Портал Моја средња школа, који је посвећен завршном испиту и пријемном испиту и упису у средње школе за школе чији су оснивачи Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе. Изузетак представљају музичке, балетске и школе за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом јер оне самостално реализују упис.

Овај сет података садрши следеће атрибуте:

Географска хијерархија - Округ
• Тип: String
• Опис: Назив управног округа
Географска хијерархија - Општина
• Тип: String
• Опис: Назив општине
Географска хијерархија - Основна школа
• Тип: String
• Опис: Назив основне школе
Број ученика
• Тип: Integer
• Опис: Број ученика у школи
Просек 6. разред
• Тип: Float
• Опис: Просечна оцена ученика у 6. разреду
Просек 7. разред
• Тип: Float
• Опис: Просечна оцена ученика у 7. разреду
Просек 8. разред
• Тип: Float
• Опис: Просечна оцена ученика у 8. разреду
Просечан број бодова из ОШ
• Тип: Float
• Опис: Просечан број бодова које су ученици остварили из основне школе
Просек бодова - Матерњи језик
• Тип: Float
• Опис: Просечан број бодова из матерњег језика
Просек поена - Матерњи језик
• Тип: Float
• Опис: Просечан број поена из матерњег језика
Просек станд. скор - Матерњи језик
• Тип: Float
• Опис: Просечан стандардизовани скор из матерњег језика
Просек бодова - Математика
• Тип: Float
• Опис: Просечан број бодова из математике
Просек поена - Математика
• Тип: Float
• Опис: Просечан број поена из математике
Просек станд. скор - Математика
• Тип: Float
• Опис: Просечан стандардизовани скор из математике
Просек бодова - Трећи тест
• Тип: Float
• Опис: Просечан број бодова из трећег теста
Просек поена - Трећи тест
• Тип: Float
• Опис: Просечан број поена из трећег теста
Просек станд. скор - Трећи тест
• Тип: Float
• Опис: Просечан стандардизовани скор из трећег теста
Просек - завршни испит
• Тип: Float
• Опис: Укупан просечан резултат на завршном испиту
Укупан просечан број поена
• Тип: Float
• Опис: Укупан просечан број поена

Метаподаци
• Извор: Портал Моја средња школа
• Управа: Порталом Моја средња школа управља Министарство просвете и одговорно је за садржај који се на њему налази, а у складу са политиком приватности и Законом о заштити података о личности.
• Грануларност података: До нивоа школе на територији општине
• Учесталост ажурирања: Једном годишње

Ресурси 1

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

moja-srednja-skola.xlsx

Disponible
xlsx (313.2Ko)

Овај сет података садрши следеће атрибуте:
Географска хијерархија - Округ
• Тип: String
• Опис: Назив управног округа
Географска хијерархија - Општина
• Тип: String
• Опис: Назив општине
Географска хијерархија - Основна школа
• Тип: String
• Опис: Назив основне школе
Број ученика
• Тип: Integer
• Опис: Број ученика у школи
Просек 6. разред
• Тип: Float
• Опис: Просечна оцена ученика у 6. разреду
Просек 7. разред
• Тип: Float
• Опис: Просечна оцена ученика у 7. разреду
Просек 8. разред
• Тип: Float
• Опис: Просечна оцена ученика у 8. разреду
Просечан број бодова из ОШ
• Тип: Float
• Опис: Просечан број бодова које су ученици остварили из основне школе
Просек бодова - Матерњи језик
• Тип: Float
• Опис: Просечан број бодова из матерњег језика
Просек поена - Матерњи језик
• Тип: Float
• Опис: Просечан број поена из матерњег језика
Просек станд. скор - Матерњи језик
• Тип: Float
• Опис: Просечан стандардизовани скор из матерњег језика
Просек бодова - Математика
• Тип: Float
• Опис: Просечан број бодова из математике
Просек поена - Математика
• Тип: Float
• Опис: Просечан број поена из математике
Просек станд. скор - Математика
• Тип: Float
• Опис: Просечан стандардизовани скор из математике
Просек бодова - Трећи тест
• Тип: Float
• Опис: Просечан број бодова из трећег теста
Просек поена - Трећи тест
• Тип: Float
• Опис: Просечан број поена из трећег теста
Просек станд. скор - Трећи тест
• Тип: Float
• Опис: Просечан стандардизовани скор из трећег теста
Просек - завршни испит
• Тип: Float
• Опис: Укупан просечан резултат на завршном испиту
Укупан просечан број поена
• Тип: Float
• Опис: Укупан просечан број поена

Тип
Главна датотека
MIME тип
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
sha1
5cf1f33f4da6e49922a0b0ea3bd23c86f285b22c
Креирано
22. мај 2024.
Промењено
23. мај 2024.
Објављено
22. мај 2024.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 1

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.