Адресни регистар АР

— Јавни подаци Освежено 15. април 2024.

Републички геодетски завод

Републички геодетски завод (РГЗ) је посебна организација која врши стручне послове и послове државне управе који се односе на државни премер, катастар непокретности, катастар водова, основне геодетске радове, адресни регистар, топографско-картографску делатност, процену вредности непокретности,…

5 скуповa података

Информације

Темпоралност

Географске димензије

Интеграција

Пермалинк

Опис

Адресни регистар је основни и јавни регистар који садржи податке о улицама (утврђене одлукама јединица локалне самоуправе) и кућним бројевима за територију Републике Србије.

Уређен је Законом о Регистру просторних јединица и Адресном регистру (Сл. гласник РС број 9 од 4.02.2020. године). Подаци адресног регистра су јавни и део су Националне инфраструктуре геопросторних података и користе се у складу са прописима којима се уређује електронска управа.

Законом је дефинисан појам адресе као структуирани скуп геопросторних података који јединствено одређује локацију и идентификацију непокретности на коју се односи.

Адресни регистар обухвата и утврђивање кућних бројева за стамбене и пословне зграде, као и за катастарске парцеле које су урбанистичким планом предвиђене за изградњу.

Податке скупа Адресни регистар чине два ресурса:
-Геометрија улица АР у форматима CSV и GPKG;
-Геометрија кућних бројева АР у форматима CSV и GPKG.

са следећим подацима:
-назив улице;
-матични број улице;
-врста улице;
-кућни број;
-јединствени адресни код;
-назив и матични број општине;
-назив и матични број насељеног места;
-назив и матични број катастарске општине;
-број катастарске парцеле;
-број дела катастарске парцеле под објектом за објекте који су уписани у базу података катастра непокретности.

У складу са Законом о републичким административним таксама, адресни регистар је отворен податак и омогућено је преузимање и коришћење у складу са Законом о електронској управи.
Подаци адресног регистра воде се и одржавају у централној бази адресног регистра која је доступна трећим лицима са ажурношћу на недељном нивоу.

Позивамо грађане да користе ове податке и да нам пријаве могуће грешке на електронску адресу mojaadresa@rgz.gov.rs.

Ресурси 4

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

Адресни регистар - кућни бројеви (CSV)

Disponible
csv

Законом је дефинисан појам адресе као структуирани скуп геопросторних података који јединствено одређује локацију и идентификацију непокретности на коју се односи.
Свака улица има јединствени идентификатор (ID) улице док је кућни број ознака непокретности која увек има просторну компоненту (x, y).
У складу са Законом о републичким административним таксама, адресни регистар је отворен податак и омогућено је преузимање и коришћење у складу са Законом о електронској управи. Подаци адресног регистра воде се и одржавају у централној бази адресног регистра која је доступна трећим лицима са ажурношћу на недељном нивоу.

Тип
Главна датотека
MIME тип
text/csv
Креирано
06. април 2023.
Промењено
15. април 2024.
Објављено
06. април 2023.
0 преузимања

Адресни регистар - кућни бројеви (GPKG)

Disponible
gpkg

Законом је дефинисан појам адресе као структуирани скуп геопросторних података који јединствено одређује локацију и идентификацију непокретности на коју се односи.
Свака улица има јединствени идентификатор (ID) улице док је кућни број ознака непокретности која увек има просторну компоненту (x, y).
У складу са Законом о републичким административним таксама, адресни регистар је отворен податак и омогућено је преузимање и коришћење у складу са Законом о електронској управи. Подаци адресног регистра воде се и одржавају у централној бази адресног регистра која је доступна трећим лицима са ажурношћу на недељном нивоу.

Тип
Главна датотека
MIME тип
None
Креирано
06. април 2023.
Промењено
15. април 2024.
Објављено
06. април 2023.
0 преузимања

Адресни регистар - улице (CSV)

Disponible
csv

Законом је дефинисан појам адресе као структуирани скуп геопросторних података који јединствено одређује локацију и идентификацију непокретности на коју се односи.
Свака улица има јединствени идентификатор (ID) улице док је кућни број ознака непокретности која увек има просторну компоненту (x, y).
У складу са Законом о републичким административним таксама, адресни регистар је отворен податак и омогућено је преузимање и коришћење у складу са Законом о електронској управи. Подаци адресног регистра воде се и одржавају у централној бази адресног регистра која је доступна трећим лицима са ажурношћу на недељном нивоу.

Тип
Главна датотека
MIME тип
text/csv
Креирано
06. април 2023.
Промењено
15. април 2024.
Објављено
06. април 2023.
0 преузимања

Адресни регистар - улице (GPKG)

Disponible
gpkg

Законом је дефинисан појам адресе као структуирани скуп геопросторних података који јединствено одређује локацију и идентификацију непокретности на коју се односи.
Свака улица има јединствени идентификатор (ID) улице док је кућни број ознака непокретности која увек има просторну компоненту (x, y).
У складу са Законом о републичким административним таксама, адресни регистар је отворен податак и омогућено је преузимање и коришћење у складу са Законом о електронској управи. Подаци адресног регистра воде се и одржавају у централној бази адресног регистра која је доступна трећим лицима са ажурношћу на недељном нивоу.

Тип
Главна датотека
MIME тип
None
Креирано
06. април 2023.
Промењено
15. април 2024.
Објављено
06. април 2023.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.