Милош Јанковић

Пратите 1 скуп података

  • Периодични извештај о броју и структури организација цивилног друштва (удружења, фондација и задужбина) (Извештаји о ОЦД)
    Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије
    Полазећи од пoтрeба oргaнa јавне упрaвe, организација цивилног друштва, мeдиja и jaвнoсти зa пoдaцимa o oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa (удружeњимa, фoндaциjaмa и зaдужбинaмa),…
    Сазнај више