Организација

Фондација Каталист

Подаци и технологија за доброчинство.

Фондација Каталист је регионална фондација која помаже заједницама, непрофитним организацијама и донаторима да уз помоћ података и технологије боље разумеју и ефикасно искористе домаћу филантропију.

Neprofitne.rs је платформа за оцену транспарентности рада непрофитних организација. На основу периодичног извештаја о броју и структури организација цивилног друштва, других…
0
Милош Јанковић
admin