Визуелизације је урађена коришћењем сета података - Преглед позива веб сервиса система за електронску размену података еЗУП по институцијама

Визуелизацију је урадио Microsoft


  • Преглед позива веб сервиса система за електронску размену података еЗУП по институцијама (еЗУП)
    Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
    У првој колони се налази назив органа државне управе или јединице локалне самоуправе који користи систем за електронску размену података између органа еЗУП. У другој колони се…
    Сазнај више

Дискусија између организације и заједнице о овом скупу података.