Случајеви коришћења еЗУП – визуелизација Power BI

Објављено 22. октобар 2020.

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу

Канцеларија обавља стручне послове који се односе на: Пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система електронске управе и информационих система и инфраструктуре органа државне управе и служби Владе; Развој и примену стандарда у увођењу информационо-комуникационих технологија у органима…

10 скуповa података
5 примера употребе

Информације

Публикација

  • ezup

Интеграција

Пермалинк

Опис

Визуелизације је урађена коришћењем сета података - Преглед позива веб сервиса система за електронску размену података еЗУП по институцијама

Визуелизацију је урадио Microsoft

Коришћени скупови података 1

Дискусија између организације и заједнице око овог примера употребе.

Још примера употребе

Открите још примера употребе.