Случајеви коришћења еЗУП – визуелизација

Објављено 06. март 2018.

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу

Канцеларија обавља стручне послове који се односе на: Пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система електронске управе и информационих система и инфраструктуре органа државне управе и служби Владе; Развој и примену стандарда у увођењу информационо-комуникационих технологија у органима…

10 скуповa података
5 примера употребе

Информације

Публикација

  • ezup
  • korisnici

Интеграција

Пермалинк

Опис

Према подацима објављеним на Порталу отворених података на следећем графику приказане су ЈЛС и институције са највећим бројем позива унутар система еЗУП.

Подаци о броју позива у систему еЗУП који су објављени на Порталу отворених података су укрштени са подацима о броју становника, по попису становништва из 2011 године, објављених од стране Републичког завода за статистику. Проценат 10 најактивнијих општина приказаних на наредном графику добијен је коришћењем индекса. Индекс је добијен дељењем броја приступа еЗУП сервисима са бројем становника по општини. Изабрали смо 10 општина са највећим индексом и приказали њихов међусобни однос.

Коришћени скупови података 1

Дискусија између организације и заједнице око овог примера употребе.

Још примера употребе

Открите још примера употребе.