Према подацима објављеним на Порталу отворених података на следећем графику приказани су градови и општине са највећим бројем позива унутар система еЗУП.

Подаци о броју позива у систему еЗУП који су објављени на Порталу отворених података су укрштени са подацима о броју становника, по попису становништва из 2011 године, објављених од стране Републичког завода за статистику. Проценат 10 најактивнијих општина приказаних на наредном графику добијен је коришћењем индекса. Индекс је добијен дељењем броја приступа еЗУП сервисима са бројем становника по општини. Изабрали смо 10 општина са највећим индексом и приказали њихов међусобни однос.

Даљом обрадом података груписали смо општине по индексу. Индекси су добијени као у претходном случају коришћења. Прву групу чине општине чији је индекс већи од 5, другу групу чине општине чији је индекс између 2 и 5, трећу групу чине општине чији је индекс између 1 и 2, четврту групу чине општине чији је индекс између 0,5 и 1, пету групу чине општине чији је индекс мањи од 0,5. На следећем графику приказан је међусобни однос овако добијених група општина.


+

Започни нову дискусију