Регистар лиценци за рад геодетских организација

— Јавни подаци Освежено 17. јун 2024.

Републички геодетски завод

Републички геодетски завод (РГЗ) је посебна организација која врши стручне послове и послове државне управе који се односе на државни премер, катастар непокретности, катастар водова, основне геодетске радове, адресни регистар, топографско-картографску делатност, процену вредности непокретности,…

5 скуповa података

Информације

Темпоралност

Географске димензије

Интеграција

Пермалинк

Опис

О издатим лиценцама за рад геодетских организација, као и о престанку њиховог важења Републички геодетски завод води регистар који је јавно доступан на интернет страници Репубичког геодетског завода. (Члан 22. Правилника о лиценци за рад геодетске организације и геодетској лиценци). Регистар лиценци за рад геодетских организација обухвата организације које су ускладиле своје пословање са новим Законом о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр.72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - УС, 96/15, 47/17 - аутентично тумачење, 113/17 - др. закон, 27/18 - др. закон и 41/18 - др. закон), као и регистроване лиценце.

Ресурси 16

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

registarlicencizarad-17-06-2024.ods

Disponible
ods (94.2Ko)
Тип
Главна датотека
MIME тип
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
sha1
a638cbad66634c2c5c8e3d22538e1ed774955bf4
Креирано
17. јун 2024.
Промењено
17. јун 2024.
Објављено
17. јун 2024.
0 преузимања

registarlicencizarad-15-03-2024.ods

Disponible
ods (93.6Ko)
Тип
Главна датотека
MIME тип
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
sha1
eede8b8d5407fdbbb4d5f03892edfb51ac0eb2f4
Креирано
15. март 2024.
Промењено
15. март 2024.
Објављено
15. март 2024.
0 преузимања

registarlicencizarad-14-12-2023.ods

Disponible
ods (347.9Ko)
Тип
Главна датотека
MIME тип
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
sha1
ec987d875438ced6cc321c9716d4a6a8559d8e0a
Креирано
14. децембар 2023.
Промењено
14. децембар 2023.
Објављено
14. децембар 2023.
0 преузимања

registarlicencizarad-14-09-2023.ods

Disponible
ods (93.5Ko)

Регистар лиценци за рад геодетских организација

Тип
Главна датотека
MIME тип
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
sha1
03f78b29791e919d7e65ea096255c26d504ef21f
Креирано
14. септембар 2023.
Промењено
14. септембар 2023.
Објављено
14. септембар 2023.
0 преузимања

registarlicencizarad-20-06-2023.ods

Disponible
ods (92.5Ko)

Регистар лиценци за рад геосетских организација

Тип
Главна датотека
MIME тип
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
sha1
9d2b5ca9bead0afaa499590bb4d59233de809a6f
Креирано
20. јун 2023.
Промењено
20. јун 2023.
Објављено
20. јун 2023.
0 преузимања

registarlicencizarad-09-03-2023.ods

Disponible
ods (92.2Ko)

Регистар лиценци за рад геодетских организација

Тип
Главна датотека
MIME тип
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
sha1
5e9832256d8aed3dd8434eb412732a0f939a1a97
Креирано
09. март 2023.
Промењено
09. март 2023.
Објављено
09. март 2023.
0 преузимања

registarlicencizarad-20-12-2022.ods

Disponible
ods (91.4Ko)

Регистар лиценци за рад геодетских организација

Тип
Главна датотека
MIME тип
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
sha1
149e2215bb454d404c4d859bed8a8d813a63bb6b
Креирано
20. децембар 2022.
Промењено
20. децембар 2022.
Објављено
20. децембар 2022.
0 преузимања

registarlicencizarad-14-09-2022.ods

Disponible
ods (90.8Ko)

Регистар лиценци за рад геодетских организација

Тип
Главна датотека
MIME тип
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
sha1
9e8b9712597ae3d34dadf64363984eb7a3d4cbdc
Креирано
14. септембар 2022.
Промењено
14. септембар 2022.
Објављено
14. септембар 2022.
0 преузимања

registarlicencizarad-13-06-2022.ods

Disponible
ods (93.3Ko)

Регистар лиценци за рад геодетских организација

Тип
Главна датотека
MIME тип
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
sha1
3b97e915a1d956e43bbf73154de11857acaa38d6
Креирано
24. јун 2022.
Промењено
24. јун 2022.
Објављено
24. јун 2022.
0 преузимања

registarlicencizarad-15-03-2022.ods

Disponible
ods (93.3Ko)

Регистар лиценци за рад геодетских организација

Тип
Главна датотека
MIME тип
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
sha1
31ee6decfbbfabd7e4367fcc1e4bbfdbc0dfd624
Креирано
24. јун 2022.
Промењено
24. јун 2022.
Објављено
24. јун 2022.
0 преузимања

registarlicencizarad-13-12-2021.ods

Disponible
ods (93.6Ko)

Регистар лиценци за рад геодетских организација

Тип
Главна датотека
MIME тип
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
sha1
32dc4f5e2bafc61b6b5ef7dd3736ce43b4c438f9
Креирано
24. јун 2022.
Промењено
24. јун 2022.
Објављено
24. јун 2022.
0 преузимања

registarlicencizarad-25-03-2021.ods

Disponible
ods (186.3Ko)

Регистар лиценци за рад геодетских организација

Тип
Главна датотека
MIME тип
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
sha1
06b78b62d5feb7e81c737cc924d17470a756fbe2
Креирано
24. јун 2022.
Промењено
24. јун 2022.
Објављено
24. јун 2022.
0 преузимања

registarlicencizarad-02-11-2020.ods

Disponible
ods (184.2Ko)

Регистар лиценци за рад геодетских организација

Тип
Главна датотека
MIME тип
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
sha1
a72e9c02f7c5862ff37dac27553216cab72bf9a4
Креирано
24. јун 2022.
Промењено
24. јун 2022.
Објављено
24. јун 2022.
0 преузимања

registarlicencizarad-13-08-2020.ods

Disponible
ods (393.3Ko)

Регистар лиценци за рад геодетских организација

Тип
Главна датотека
MIME тип
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
sha1
8e8d7e6889d8a162fc7800a53c1d39abac6aeff4
Креирано
24. јун 2022.
Промењено
24. јун 2022.
Објављено
24. јун 2022.
0 преузимања

registarlicencizarad-07-06-2019.ods

Disponible
ods (342.5Ko)

Регистар лиценци за рад геодетских организација

Тип
Главна датотека
MIME тип
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
sha1
27156892f4b837205fc85b4ca3244952bfa8245a
Креирано
24. јун 2022.
Промењено
24. јун 2022.
Објављено
24. јун 2022.
0 преузимања

registarlicencizarad-07-03-2019.ods

Disponible
ods (182.8Ko)

Регистар лиценци за рад геодетских организација

Тип
Главна датотека
MIME тип
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
sha1
ab7bc97e9fae117fd81662260390a48e25fe0218
Креирано
24. јун 2022.
Промењено
24. јун 2022.
Објављено
24. јун 2022.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.