ЛЕКОВИ ЗА УПОТРЕБУ У ХУМАНОЈ МЕДИЦИНИ

— Јавни подаци Освежено 26. април 2023.

Агенција за лекове и медицинска средства Србије

Агенција за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС) основана је 1. октобра 2004. године на основу Закона о лековима и медицинским средствима. АЛИМС доприноси остваривању основног људског права на приступ квалитетним, безбедним и ефикасним лековима и медицинским средствима, промовише и…

5 скуповa података

Информације

Темпоралност

Географске димензије

Интеграција

Пермалинк

Опис

Агенција за лекове и медицинска средства Србије је надлежна да:

 • издаје дозволе за лек, одлучује о измени и допуни, обнови и преносу, као и престанку важења дозволе за лек;
 • врши регистрацију медицинског средства, измене и допуне, продужење регистрације, као и брисање медицинског средства из Регистра медицинских средстава;
 • врши упис у Регистар традиционалних биљних лекова, односно упис у Регистар хомеопатских лекова;
 • издаје дозволе за спровођење клиничког испитивања лека и медицинског средства, одлучује о измени и допуни дозволе, односно протокола о спровођењу клиничког испитивања лекова, доноси одлуке у вези с пријавом клиничког испитивања, врши контролу спровођења клиничког испитивања;
 • прати нежељене реакције на лекове (у даљем тексту: фармаковигиланца), као и нежељене реакције на медицинска средства (у даљем тексту: вигиланца медицинских средстава);
 • издаје уверења за потребе извоза лекова и медицинских средстава у складу с препорукама Светске здравствене организације;
 • одобрава увоз лекова и медицинских средстава за лечење одређеног пацијента или групе пацијената, као и лекова или медицинских средстава за научна и медицинска истраживања;
 • врши категоризацију лекова, односно медицинских средстава;
 • одобрава оглашавање лекова и медицинских средстава;
 • даје информације и предлоге за рационално коришћење лекова и медицинских средстава;
 • повезује се са међународним мрежама информација о лековима и медицинским средставима и са агенцијама надлежним за лекове и медицинска средства и њиховим асоцијацијама;
 • учествује у планирању и спровођењу систематске контроле лекова и медицинских средстава и узимању случајних узорака из промета;
 • даје мишљења за увоз и извоз узорака ћелија, односно ткива за поступак клиничког испитивања лековима;
 • врши контролу квалитета лекова и медицинских средстава;
 • припрема стручне публикације из надлежности Агенције;
 • врши и друге послове, у складу са законом.

Агенција активно учествује у развоју фармацеутске делатности у Србији, изради подзаконских прописа, даљој доградњи националне политике у области лекова и медицинских средстава и међународној сарадњи.

Ресурси 11

Видети такође: ресурси заједнице

Главна датотека 7

0 преузимања

Одступање од стандарда квалитета лека у хуманој медицини

Disponible
xlsx

Алерт за лек - Списак лекова за употребу у хуманој медицини за које постоји одступање од стандарда квалитета лека

Тип
Главна датотека
MIME тип
None
Креирано
19. април 2023.
Промењено
19. април 2023.
Објављено
19. април 2023.
0 преузимања

Регистар одобрених клиничких испитивања

Disponible
xls

При издавању дозволе за клиничка испитивања лекова и медицинских средстава врши се врло детаљна и високо стручна процена предложеног клиничког испитивања како би се обезбедила сигурност пацијената који учествују у клиничком испитивању и створила могућност за брзу и финансијски доступну иновативну терапију.

Тип
Главна датотека
MIME тип
None
Креирано
19. април 2023.
Промењено
24. април 2023.
Објављено
19. април 2023.
0 преузимања

Оглашавање лекова

Disponible
xls

Агенције одобрава промотивне материјале за лекове, како оне намењене стручној, тако и општој јавности с циљем да се да се у тим рекламама не нађу никакве нетачне или информације које би могле да доведу у заблуду.Инспекцијске службе Министарства здравља су надлежне да прате и предузимају мере у случају кршења закона у области оглашавања.

Тип
Главна датотека
MIME тип
None
Креирано
19. април 2023.
Промењено
19. април 2023.
Објављено
19. април 2023.
0 преузимања

Регистар увозних дозвола за нерегистроване лекове

Disponible
xls

Према члану 141 Закона о лековима, Агенција може изузетно, за лечење одређеног пацијента или групе пацијената, да одобри увоз лека који нема дозволу за лек

Тип
Главна датотека
MIME тип
None
Креирано
19. април 2023.
Промењено
19. април 2023.
Објављено
19. април 2023.
0 преузимања

Регистар издатих сертификата контроле квалитета за лекове у употреби у хуманој медицини

Disponible
xls

Издати сертификати контроле квалитета за лекове у употреби у хуманој медицини

Тип
Главна датотека
MIME тип
None
Креирано
19. април 2023.
Промењено
19. април 2023.
Објављено
19. април 2023.
Видети 7 ресурсе типа Главна датотека

API 4

0 преузимања

Регистар одобрених клиничких испитивања

Disponible
json

АПИ сервису је могуће приступити и позвати га преко одговарајућег УРЛ-а из листе. Приликом позива сервиса, започиње његово извршење, након чега се формира резултујући скуп података. Сваки сервис као резултат враћа податке из жељеног регистра у ЈСОН формату. Овај формат података је машински читљив, што омогућава директно коришћење података из регистра од стране спољних информационих система.

Тип
API
MIME тип
None
Креирано
24. април 2023.
Промењено
26. април 2023.
Објављено
24. април 2023.
0 преузимања

Регистар увозних дозвола за нерегистроване лекове

Disponible
json

АПИ сервису је могуће приступити и позвати га преко одговарајућег УРЛ-а из листе. Приликом позива сервиса, започиње његово извршење, након чега се формира резултујући скуп података. Сваки сервис као резултат враћа податке из жељеног регистра у ЈСОН формату. Овај формат података је машински читљив, што омогућава директно коришћење података из регистра од стране спољних информационих система.

Тип
API
MIME тип
None
Креирано
19. април 2023.
Промењено
26. април 2023.
Објављено
19. април 2023.
0 преузимања

Регистар издатих сертификата контроле квалитета за лекове у употреби у хуманој медицини

Disponible
json

АПИ сервису је могуће приступити и позвати га преко одговарајућег УРЛ-а из листе. Приликом позива сервиса, започиње његово извршење, након чега се формира резултујући скуп података. Сваки сервис као резултат враћа податке из жељеног регистра у ЈСОН формату. Овај формат података је машински читљив, што омогућава директно коришћење података из регистра од стране спољних информационих система.

Тип
API
MIME тип
None
Креирано
19. април 2023.
Промењено
26. април 2023.
Објављено
19. април 2023.
0 преузимања

Регистар лекова за употребу у хуманој медицини

Disponible
json

АПИ сервису је могуће приступити и позвати га преко одговарајућег УРЛ-а из листе. Приликом позива сервиса, започиње његово извршење, након чега се формира резултујући скуп података. Сваки сервис као резултат враћа податке из жељеног регистра у ЈСОН формату. Овај формат података је машински читљив, што омогућава директно коришћење података из регистра од стране спољних информационих система.

Тип
API
MIME тип
None
Креирано
19. април 2023.
Промењено
26. април 2023.
Објављено
19. април 2023.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 2

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.