Република Србија

Портал отворених података

Подржали

Home

Topics

Last datasets

Буџет Града Крагујевца за 2021. годину (ГУ Крагујевац)
Градска управа града Крагујевца
Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
Сазнај више
Град Крушевац буџет за 2021. годину (ГУ Крушевац)
Градска управа града Крушевца
Буџет града Крушевца за 2021. годинуОвај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма,…
Сазнај више
Резултати конкурса за пројектно суфинансирања медијских садржаја
Центар за одрживе заједнице
Пред вама су подаци о резултатима конкурса за пројектно суфинансирање медијског садржаја у Републици Србији који су организовани у периоду од 2015. до 2020. године. Предмет…
Сазнај више
БГ Воз - Трасе линија
Градска управа града Београда
Скуп података садржи трасе линија БГ Воза представљене као скуп координата које припадају линији. Поред координата скуп података садржи удаљеност сваке тачке од почетне.
Сазнај више
БГ Воз - Линије
Градска управа града Београда
Скуп података садржи називе линија, називе почетних и крајњих станица, и дужине линија.
Сазнај више

Истакнути примери употребе

Платформа „Отворени буџети“
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
На адреси budzeti.data.gov.rs грађанима је доступна визуелизација више од 90 буџета градова и општина. Платформа „Отворени буџети“ на једноставан и лако разумљив начин приказује…
Сазнај више
Случајеви коришћења еЗУП – визуелизација Power BI
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Визуелизације је урађена коришћењем сета података - Преглед позива веб сервиса система за електронску размену података еЗУП по институцијама Визуелизацију је урадио Microsoft
Сазнај више
Подсетник за лек
Future Forward
Висок крвни притисак, холестерол, главобоља - на жалост, свакодневица многих од нас. Ови, као и други, много озбиљнији здравствени проблеми, захтевају редовно узимање прописане…
Сазнај више
Портал "Шуме и клима"
Centar za razvoj neformalnog obrazovanja građana
Портал Шуме и клима нуди податке о погодности терена за пошумљавање. Применом сателитских и геопросторних података, као и вишекритеријумске анализе идентификоване су најпогодније…
Сазнај више
Сигурне стазе и путање кретања ученика основних и средњих школа у Бору
ГИС Удружење Србије
Веб апликација за визуeлизацију пројектованих сигурних стаза и путања за кретање ученика основних и средњих школа у Бору, са критичним локацијама, проблемима у зони школа,…
Сазнај више