Организација

xEco - Ekstremna ekologija

Lični brend sa idejom promocije podataka o kvalitetu životne sredine u cilju objavljivanja informacija o pojavama koje zahtevaju pažnju građana i najšire javnosti.

Aplikacija xEco Vazduh ("eXtreme ECOlogy" - Ekstremna ekologija) prikazuje Evropski Indeks kvaliteta vazduha u Republici Srbiji koristeći podatke o koncentracijama pet…
Aplikacija xEco Polen ("eXtreme ECOlogy" - Ekstremna ekologija) prikazuje zasićenost prizemnog sloja vazduha alergenim polenom u Republici Srbiji. Meri se koncentracija 25…
Aplikacija xEco Odžak ("eXtreme ECOlogy" - Ekstremna ekologija) prikazuje podatke o emisijama zagađujućih materija u vazduh u Republici Srbiji koristeći podatke o emitovanim…
Aplikacija xEco Top PM ("eXtreme ECOlogy" - Ekstremna ekologija) prikazuje rang listu opština u Republici Srbiji sa bar jednim analizatorom suspendovanih čestica koristeći…
0
Dejan Lekić
admin