Aplikacija xEco Vazduh ("eXtreme ECOlogy" - Ekstremna ekologija) prikazuje Evropski Indeks kvaliteta vazduha u Republici Srbiji koristeći podatke o koncentracijama pet zagađujućih materija: Suspendovanih čestica prečnika do 10 i 2,5 mikrona (PM10 i PM2.5), sumpor dioksida (SO2), azot dioksida (NO2) i prizemnog ozona (O3).

Prikazuju se merenja agregirana na časovnom i dvadesetčetvoro­časovnom nivou iz mreža za automatski monitoring kvaliteta vazduha (preuzeta sa nacionalnog portala otvorenih podataka) kao i indikativna merenja koncentracija PM10 i PM2,5 suspendovanih čestica iz javno dostupnih baza podataka o kvalitetu vazduha u realnom vremenu (luftdaten.info).

Dostupna kao instalabilna web-u aplikacija (https://xeco.info/xeco/vazduh/), u Micorosoft Store-u kao Windows desktop aplikacija (https://www.microsoft.com/store/apps/9MX5TVSL62MM) i u Google Play prodavnici za Android platformu (https://play.google.com/store/apps/details?id=info.xeco.twa).

Vrednovanje i rangiranje kvaliteta vazduha vrši se prema metodologiji primenjenoj na portalima "European Air Quality Index" i "Up-to-date Air Quality Data" kojima upravlja Evropska agencija za životnu sredinu (EEA - European Environment Agency), uvođenjem raspona indeksa kvaliteta vazduha u 6 kategorija:

Dobar (Good),
Prihvatljiv (Fair),
Srednji (Moderate),
Loš (Poor),
Veoma loš (Very poor) i
Izuzetno loš (Extremely poor).

xEco Vazduh


  • Kvalitet vazduha - neverifikovani satni podaci u realnom vremenu
    Агенција за заштиту животне средине
    Neverifikovani satni podaci o kvalitetu vazduha u realnom vremenu. Objavljeni su podaci koji pristižu direktno sa mernih stanica bez verifikacije od strane Agencije za zaštitu…
    Сазнај више

Дискусија између организације и заједнице о овом скупу података.